Samfunn

EUs energibyrå Acer har som oppgave å styrke samordningen av kraftmarkedene i Europa.

EUs medlemsland er enige om Acer

EUs medlemsland har klart å samle seg om et kompromissforslag i de vanskelige diskusjonene om hvor stor makt energibyrået Acer skal få.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser diplomater i forkant av EUs energiministermøte, som finner sted i Luxembourg førstkommende mandag.

Forslaget ble lagt fram på et møte mellom medlemslandenes ambassadører fredag i forrige uke. Der ble det godkjent. Det er derfor ventet at forslaget vil bli banket igjennom uten endringer når det kommer opp til diskusjon på energiministermøtet.

Det vil i så fall åpne døra for sluttforhandlinger med EU-parlamentet om et endelig kompromiss.

Splittelse

Det store spørsmålet i saken har vært hvor vide fullmakter energibyrået skal få.

Reformen vil etter alt å dømme også få direkte betydning for Norge, ettersom Stortinget i mai sa ja til norsk deltakelse i Acer, til tross for kraftig politisk motstand.

EU-kommisjonen la fram sitt opprinnelige forslag allerede i november 2016. Tanken var da at Acer skulle bli et byrå med større muskler enn før.

Spørsmålet har i grove trekk splittet medlemslandene i to. Mens den ene leiren har støttet en viss styrking av Acer for å gjøre byrået mer effektivt, har den andre leiren strittet imot av frykt for tap av nasjonal politisk kontroll.

En diplomatkilde beskriver forslaget som nå foreligger, som et «delikat, skjørt kompromiss» mellom de to leirene.

Intense diskusjoner

De siste månedene har det pågått intense diskusjoner om forslagsteksten, både i formelle fora og i uformelle møter med enkeltland.

I april ble saken også tatt opp til diskusjon på et uformelt energiministermøte i Sofia. Der begynte brikkene å falle på plass, slik at et siste kompromissforslag kunne legges fram.

Saken beskrives som politisk vanskelig, selv om Acer ikke har vært i nærheten av å skape like heftig debatt i EU som i Norge.

Ingen endring i stemmereglene

Etter det NTB kjenner til, skal spesielt diskusjonene om direktørens rolle ha vært utfordrende.

Andre vanskelige spørsmål har vært Acers makt til å fatte regionale beslutninger og til å gripe inn i grensekryssende konflikter.

I det opprinnelige forslaget fra 2016 la EU-kommisjonen også opp til å endre stemmereglene i Acers styre, der medlemslandene er representert. Mens det i dag kreves to tredels flertall i styret, ønsket Kommisjonen å senke dette til et krav om simpelt flertall for å gjøre det lettere for Acer å fatte beslutninger.

Det forslaget ser nå ut til å falle. EU-parlamentet og ministerrådet går begge inn for å beholde kravet om to tredels flertall.

Sluttforhandlingene i saken ventes å starte etter sommeren, slik at et endelig vedtak kan komme på plass innen utgangen av året.

Powered by Labrador CMS