Samfunn

Uansett kjønn, bosted, alder og utdanningsnivå, sier klart flere nei enn ja til å omprioritere vaksiner til Stortinget, men menn er noe mer positiv enn kvinner.

Få støtter beslutningen om at Stortinget prioriteres i vaksinekøen

Kun 18 prosent sier ja til at de støtter beslutningen om at personer på Stortinget prioriteres i vaksinekøen. Hele 72 prosent sier nei. Resten vet ikke.

Publisert Sist oppdatert

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 390 nordmenn om de støtter beslutningen om at personer på Stortinget prioriteres i vaksinekøen. Her kommer det frem at syv av ti ikke støtter beslutningen om at Stortinget prioriteres i vaksinekøen.

– Hele saken er tvilsomt et stolt øyeblikk for politikernes håndtering av pandemien, og det uansett om man jobber i regjeringen eller på stortinget, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Uansett kjønn, bosted, alder og utdanningsnivå, sier klart flere nei enn ja til å omprioritere vaksiner til Stortinget, men menn er noe mer positiv enn kvinner.

Hun påpeker at dette er en førstedagsmåling og at resultatene kan endres i løpet av uken, både av hensyn til flere dager i feltarbeid og at det pågår en debatt rundt dette.

Alle er like, men noen er likere enn andre

Beredskapsfunksjon og samfunnskritisk personell kaller myndighetene prioriteringene, selv om andre ser på saken som usolidarisk, ganske unødvendig og at virkning av vaksinen inntreffer omtrent når ferien står for døren for Stortinget.

– Dugnadsånd og solidaritet har vært fremhevet som en styrke i håndteringen av pandemien. Befolkningen mener ikke at Stortinget trenger vaksiner først, sier Clausen.

Hun tror saken primært er en symbolsak, men kanskje nettopp derfor blir den også viktig. 500 omfordelte vaksiner påvirker i liten grad vaksinetempoet, samt det kan ha praktiske sider at stortingsrepresentanter slipper å reise hjem for vaksinering.

Samtidig er pandemien ikke kritisk for tiden eller gjør Stortinget spesielt utsatt, i motsetning til mange andre.

Ifølge regjeringen skal vaksinene gå til Stortinget, Høyesterett, departementer og nøkkelpersonell i sentrale underliggende etater. Verken FHI eller DSB ga anbefaling om å prioritere dette.

Powered by Labrador CMS