Samfunn

Illustrasjonsbilde av Loen i Styrn kommune.

Fallende folkevekst i nær halvparten av kommunene

I første halvår økte folketallet med 17.400, men bare 208 av landets 422 kommuner tok del i veksten.

Publisert Sist oppdatert

Ved utgangen av juni bodde det 5.345.600 personer i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Likevel gikk folketallet ned i 201 kommuner i same periode.

I kommunene hvor folketallet økte i første halvår, bodde det i gjennomsnitt 20.300 personer ved utgangen av juni. Til sammenlikning bodde det i gjennomsnitt 5200 personer i kommunene hvor det var nedgang i folketallet.

Folkeveksten var også ulikt fordelt blant landsdelene. I alt var det fem fylker med nedgang i folketallet i første halvår – de tre fylkene i Nord-Norge, og dessuten Oppland og Sogn og Fjordane.

Lav innvandring

Den synkende innvandringen de siste årene har bidratt til flyttetap for mange småkommuner. I årets andre kvartal vart det registrert 10.600 innvandrere.

Dette er færre enn i årets første kvartal, og det laveste tallet for noe kvartal siden 2006. Likevel vart det registrert positiv nettoinnvandring, altså flere innvandringer enn utvandringer, i alle fylkene.

Dessverre hadde inn- og utvandringsmønsteret fremdeles en dempende effekt på nedgangen i folketallet som fant sted i visse fylke.

Fødselstallene for andre kvartal viser at den nedgående trenden fra de seneste årene holder fram. I alt vart det registrert 14.200 fødsler i Norge i andre kvartal, eller 2,67 fødde per 1000 innbygger.

På grunn av sesongvariasjoner er dette flere enn i første kvartal, men tar man omsyn til disse variasjonene og sammenlikner med tall for andre kvartal i tidligere år, blir trenden nedover tydelig.

Powered by Labrador CMS