Samfunn

– Det ser bra ut i Norge nå, så må vi fortsette å holde det slik. Det skjer ikke av seg selv, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg om koronasituasjonen.

FHI regner med at koronasmitten vil øke framover

Delta-varianten er nå dominerende i Norge og FHI-direktør Camilla Stoltenberg regner med vi vil se en smitteøkning i tiden framover.

Publisert Sist oppdatert

– Vi tror at det kommer til å skje en smitteøkning, og der vil Delta-varianten spille en rolle. I tillegg vil det spille en rolle at man har mer mobilitet i samfunnet. Folk har mer sosial kontakt, beveger seg mer og reiser mer, både ut av Norge og innad i landet, sier Stoltenberg til NTB.

– Er dette starten på en fjerde bølge?

– Jeg vil ikke bruke det begrepet. Det kan være starten på en smitteøkning, slik vi har sett i flere land.

Diskuterer gjenåpningen

Stoltenberg påpeker at det ikke er gitt at antallet sykehusinnlagte og døde vil øke med mer smitte, siden stadig flere er vaksinert. Derfor tør hun heller ikke konkludere med hva en smitteøkning bør bety for gjenåpningen.

– Det er en diskusjon som pågår, og regjeringen har sagt at de vil ta standpunkt til det. Det ser bra ut i Norge nå, så må vi fortsette å holde det slik. Det skjer ikke av seg selv.

Etter at spredningen av deltavarianten skjøt fart, utsatte regjeringen trinn fire for gjenåpningen av Norge til slutten av juli/begynnelsen av august. Hva som skjer videre er ennå ikke avklart, men statsminister Erna Solberg (H) sa onsdag til VG at hun ser positive tegn for den videre gjenåpningen.

Argumenter for og imot

FHI-direktøren er noe mer tilbakeholden.

– Det er argumenter for mer gjenåpning, som er at vi ligger godt an. Så er det argumenter for en viss årvåkenhet og varsomhet. Vi har hatt god erfaring med å gå gradvis fram, både tidligere og i denne runden, sier Stoltenberg.

Delta (B. 1.617.2) ble første gang påvist i India i desember og er nå blitt den dominerende varianten i Storbritannia, Danmark, Portugal, Sør-Afrika, Singapore og Russland. I tillegg er den på hurtig frammarsj i mange land og alle verdensdeler.

Lærer av andre land

Folkehelseinstituttet følger nøye med på situasjonen i andre land som kan ligne oss, og hvor delta-smitten har kommet lenger.

– Vi kan lære av hva de nå opplever. Vi ser for eksempel at Nederland, som fikk en veldig rask smitteøkning, så langt ikke har sett vesentlige utslag i antall dødsfall og innlagte, sier FHI-direktøren.

Delta sto for 58 prosent av analyserte prøver i Norge i uke 28, opp fra 48 prosent uka i forveien. De siste ukene har antall smittede, innlagte og døde vært stabile i Norge.

– Delta-varianten ser ut til å spre seg raskere, og gi noe høyere risiko for alvorlig sykdom. Den ser også ut til å være noe mindre påvirket av vaksinene, men det er ikke endelig avklart, sier Stoltenberg.

Positive vaksinenyheter

Farten på vaksineringen blir avgjørende både for smitteutviklingen og gjenåpningen. Stoltenberg sier det går bra for tiden, men at sommeren har bydd på noen utfordringer.

– På grunn av ferie er det en del folk som ikke oppholder seg der de bor. Det er også yngre folk som nå tilbys vaksiner. Vi har all grunn til å tro at den gruppen slutter opp om vaksinasjonen i veldig høy grad, men det kan hende det tar litt lengre tid å få vaksinert denne gruppen, sier hun.

FHI regner likevel med å være ferdig med alle førstedosene i løpet av få uker. Senest onsdag kom nyheten om at Norge får 100.000 ekstra Pfizer-doser etter en byttehandel med Litauen.

– Det kan bety at vi blir tidligere ferdige med dose én, og da kan vi komme raskere i gang med dose to for flere. På et tidspunkt vil vi vurdere å korte ned på intervallet mellom dosene og tilby dose to raskere, men nå er vi først og fremst opptatt av å fullføre vaksinasjonen med dose én, sier Stoltenberg.

Powered by Labrador CMS