Bærekraftig utvikling

Grønne hensikter krever handlekraft

Bærekraftig utvikling er en plan for fremtiden, for jorden vår og alle som bor her. I den planen spiller IT-selskapene en viktig rolle. Evnen til å ta grep er avgjørende, skriver Save Asmervik

Publisert Sist oppdatert

Save Asmervik er konsernsjef i Webstep

SYNSPUNKT: Bærekraftig utvikling finner vi i skjæringspunktet mellom de tre hovedområdene; sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Å være bærekraftig handler om å møte dagens forbruksbehov innenfor alle disse tre dimensjonene uten å ødelegge for kommende generasjoner. Her kan IT-bransjen gjøre en stor forskjell.

Ikke politikk, men logikk

Kunnskapsbedrifter forurenser og forsøpler i liten grad direkte. Likevel ligger det et tydelig samfunnsansvar på våre digitale skuldre når morgendagen skal utvikles. Det må vi ta på alvor.

Med engasjement og kunnskap kan vi å legge til rette for grønn vekst og bærekraftig utvikling. Det handler ikke om politikk, men ren logikk. Gjennom vår virksomhet, prosjekter og aktiviteter må vi skape lønnsomhet uten å gå på akkord med etiske verdier, og med respekt for enkeltmennesker, miljøet og samfunnet for øvrig.

På lag med naturen

– Nature is a key ally, sa Sir David Attenborough på klimatoppmøtet COP26, og la til at vi ikke må la handlingene våre motiveres av frykt, men av håp. Og her er vi ved kjernen. Grepene må tas nå.

FNs bærekraftsmål er viktige fyrtårn for næringslivet, og de 169 delmålene gir oss kunnskap om retningen vi kollektivt må bevege oss i. Forskerne er enige om at det haster med global omstilling for å unngå de verste konsekvensene av global oppvarming. Derfor var den internasjonale konferansen i Glasgow en viktig arena for å bli enige om nødvendige utslippskutt. En ny klimaavtale ble inngått, selv om blant annet FNs generalsekretær omtalte den som «ikke nok».

Kanskje blir likevel de overordnede løsningene mer konkrete når hver enkelt bedrift skal takle utfordringene og finne praktiske løsninger. Og «løsninger» er næringslivet glad i, for det betyr nye markeder, muligheter – og arbeidsplasser.

Matchmaking med miljøgevinst

Et eksempel på viljen til å tenke nytt finner vi hos Swipload utenfor Kristiansand. De tar klimakampen på alvor og har gått til kamp mot tomme lastebiler og useriøse transportører. Med støtte fra Lister Nyskaping og Innovasjon Norge har de sammen med Webstep utviklet ny teknologi for smartere utveksling av godsoppdrag.

Løsningen gir bedre utnyttelse av restkapasitet innenfor tungtransport, og dermed lavere CO2-utslipp i en bransje som står for mer enn 8% av Norges utslipp. Det er godt nytt for miljøet når mennesker og teknologi spiller på lag. Jeg er stolt av Websteps ekspertkompetanse.

Nylig fikk Swipload tildelt 10 millioner kroner fra Forskningsrådet for å finne ut hvordan kunstig intelligens og smart bruk av data kan forbedre programvaren. Tildelingen viser betydningen av digitalisering for å akselerere det grønne skiftet, og støtter opp under flere av FNs bærekraftsmål.

Fra ord til handling

Teknologi og kunnskapsbedrifter står sentralt for å løse de store miljø- og klimautfordringene. Fremover skal bærekraftig utvikling leveres, og vi må raskere kunne gå fra ord til handling. Da trengs riktig kompetanse – og moralsk kompass.

Vekst og lønnsomhet er ikke lenger nok. Gode, grønne hensikter er vel så viktige. Uten god hensikt i bunn, blir det ikke langsiktig lønnsomhet. Og uten lønnsomhet kan vi heller ikke drive med gode hensikter.

Det handler om et bærekraftig verdigrunnlag – og handlekraft, eller som NHO-sjefen uttrykker det: Vi må henge i om vi skal henge med!

Powered by Labrador CMS