Samfunn

Bjørnar Moxnes (Rødt) i stortingssalen under behandlingen av spørsmålet om norsk tilslutning til EUs energibyrå ACER.

Grønt lys for norsk medlemskap i EUs energipakke

Stortinget ja etter fem timer med debatt.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen fikk som varslet støtte fra Arbeiderpartiet og MDG, og Stortinget stemte torsdag for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.

Det har vært sterk strid rundt avtalen. Under den nesten fem timer lange debatten kom opposisjonen med kraftige advarsler for mulige konsekvenser av tilslutning til energipakken og EUs energibyrå Acer.

Energiminister Terje Søviknes (Frp) kalte det skremselspropaganda og rettet en særskilt kritikk mot Senterpartiet:

– Det er nettopp å nøre opp under frykt som Sp gjør, sa Søviknes, og henviste til uttalelser om at Norge gir fra seg kraftressurser, styringen av ressursene eller at strømprisene vil øke.

– Vi er tjent med at det utvikles et åpent velfungerende marked i Europa. Det gir forutsigbarhet, sa han, og tilføyde at Acer verken skal overta energipolitikken til de enkelte land eller ha lovgivende myndighet.

Hard debatt

Ordstriden rundt Acer har vært uvanlig hard – noe flere stortingsrepresentanter bemerket fra talerstolen. Mens tilhengere er kalt grunnlovsbrytere, landssvikere og quislinger, er motstandere latterliggjort og kalt populister.

– Jeg vil sterkt advare mot at energidebatten i Norge fortsetter i det grisete sporet som Acer-debatten havna i, sier SVs Lars Haltbrekken, som også mener at debatten tidvis har vært preget av feilinformasjon.

Et spørsmål som har seilt opp på tampen av debatten, er søknaden om å bygge en undersjøisk kabel fra Norge til Skottland, NorthConnect. I løpet av de siste to dagene har det oppstått usikkerhet rundt hva regjeringen og Arbeiderpartiet egentlig har blitt enige om.

Ap har satt som «ufravikelig krav» at man skulle høste erfaringer fra to kabler som i dag er under utbygging, før man tar stilling til den nye kabelen.

Spørsmål om utenlandskabel

Søviknes understreket at spørsmålet om NorthConnect skal behandles etter gjeldende regelverk, ettersom søknaden allerede ligger på bordet.

– Herunder å se på erfaringer og analyser av kabelkapasitet og de to kablene under utbygging, sa han.

Senterpartiets Marit Arnstad var ikke beroliget. Hun mener konsesjonen etter alt å dømme vil bli avgjort før de to kablene settes i drift.

– Det går ikke i hop. Det vil ikke være mulig å følge denne tidsplanen, sa Arnstad, som gang på gang ba Søviknes om en avklaring.

Hun mener Arbeiderpartiet har latt seg forlede av regjeringen, og at Søviknes unnlater å svare ordentlig på framdriften i konsesjonsbehandlingen.

– Det tror jeg Arbeiderpartiet har gamblet på, og jeg tror dessverre at de kommer til å betale dyrt for, sa hun.

Bekymringen ble avvist av Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Espen Barth Eide, som slo fast at spørsmålet er ettertrykkelig avklart. Det vil ta lang tid før en ny kabel eventuelt kan bygges, erklærte han.

Tidligere torsdag rykket også partileder Jonas Gahr Støre ut for å berolige velgerne og kritiske røster i LO, AUF og grasrota i eget parti. Ap ville ikke inngått en avtale som svekket nasjonalt eierskap, suverenitet og styringsrett, understreket han.

Hevder Norge gir fra seg råderett

Opposisjonen har advart mot at Norge ved å slutte seg til EUs energipakke gir fra seg råderett over kraftressurser og energipolitikk fordi Norge ikke har stemmerett i Acer.

Partiene KrF, Sp, SV og Rødt ønsket å utsette behandlingen i Stortinget for å få bedre oversikt over konsekvensene, men fikk ikke flertall.

Opposisjonen mente også at det er en tilsnikelse og en teknikalitet ved innretningen som gjør at det kun kreves rent flertall i Stortinget – ikke tre firedelers flertall, som ville vært nødvendig om man skulle bruke grunnlovens paragraf om å inngå internasjonale traktater som innebærer suverenitetsavståelse.

Powered by Labrador CMS