Annonse

Hjelp, vi er fusjonert

Når to eller flere organisasjoner slås sammen til én, er det å bygge én felles kultur og identitet en av de vanskeligste oppgavene. I forkant av kommunalreformen i Danmark - som innebar sammenslåing av mange kommuner og ble iverksatt 1. januar i år - sa kommunale ledere at oppbygging av en felles kultur ville bli den vanskeligste oppgaven, nest etter integrasjonen av it-systemene.

Dette kom frem i en undersøkelse Lena Uldall, cand.mag. i antropologi og organisasjonspsykologi, har gjort i tre offentlige organisasjoner i Danmark. Uldall har jobbet med organisasjons- og lederutvikling i mange år, blant annet som ansatt i utdanningsavdelingen i Århus Amt, og har personlige erfaringer med kommunalreformen som prosesskonsulent og coach i Skanderborg kommune.

Etter hvetebrødsdagene

- Jeg tror ikke det overrasker lederne at medarbeiderne blir frustrerte. Jeg tror imidlertid at mange ledere har vært så opptatt av å få daglig drift, IT- og telefonsystemer og lignende til å fungere, at de ikke har hatt særlig stort fokus på kulturens betydning. Dermed blir det et lite sjokk for noen når knutene begynner å hardne til. Dette forsterkes av at de ansatte gjerne gjør sitt for å være positive i begynnelsen, men siden blir mer avventende - og frustrerte, sier Lena Uldall til Ukeavisen Ledelse.

Hun sammenligner den første tiden i en fusjon med starten på et ekteskap. Så lenge hvetebrødsdagene varer, gjør partene sitt beste for å være positive.

- Beslutningen er truffet, og hver enkelt forsøker å mobilisere energi og gi mening til det nye han eller hun står overfor. Med positiv energi går folk inn i møtet med nye mennesker, kolleger de skal sitte ved siden av, folk de skal spise lunsj med. Men på et tidspunkt er hvetebrødsdagene over, og medarbeiderne begynner å bli frustrerte over alt det som ikke fungerer som det pleier.

- Hva handler frustrasjonene om?

- Det kan for eksempel være måten møter blir gjennomført på. Kanskje var møtene i den gamle organisasjonen meget strukturerte, mens møtene i den nye organisasjonen oppleves som annerledes og ustrukturerte. Og kanskje har man også en leder som famler seg litt frem angående hva slags stil han eller hun skal legge for dagen.

Les hele artikkelen hos Ukeavisen Ledelse.

Annonse
Annonse