krig

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) møter pressen utenfor UD etter at hun har kalt inn den russiske ambassadøren på teppet.

Huitfeldt vil ikke slå fast at det pågår folkemord i Ukraina

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil ikke si at Russland begår folkemord i Ukraina, slik USAs president Joe Biden hevder.

Publisert Sist oppdatert

Biden anklaget Russland for å begå folkemord i Ukraina da han talte til et folkemøte i Iowa onsdag.

Huitfeldt påpeker at begrepet folkemord er definert juridisk av FNs folkemordkonvensjon fra 1948 og vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen.

– I tillegg til at visse overgrep må være begått mot en gruppe, må de være begått med den hensikt å ødelegge helt eller delvis gruppen som sådan. Dette forutsetter en vurdering av bevis som domstoler er best skikket til å foreta. Norge uttaler seg derfor på generelt grunnlag ikke om overgrep rettet mot en bestemt gruppe kan anses som folkemord, med mindre dette først er slått fast av en domstol, uttaler Huitfeldt i en epost.

Utenriksministeren gjentar Norges fordømmelse av Russlands angrep på Ukraina.

– Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og har dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina.

Powered by Labrador CMS