Samfunn

Dame med paraply trosser regntiden i Mumbai.

Innføring av moms gir stor optimisme i India

Publisert Sist oppdatert

Sist uke gikk et lovforslag om innføring av merverdiavgift, eller moms, gjennom den indiske Rajya Sabha, overhuset i det indiske parlamentet.

Dermed ble et av de siste store nasjonale hindrene på veien overvunnet for statsminister Nerandra Modi, som har hatt momsinnføring som en av sine store økonomiske saker.

Blant skatteeksperter anses merverdiavgift som en av de mest vellykkede skattene. I India har drømmen om moms allerede vart i over ti år, men den har alltid strandet i parlamentet. Nå er det ventet at avtalen blir ratifisert mandag. Deretter må den godtas av et flertall av de 29 indiske statene innen 30 dager.

Modi har tidligere uttalt at han ønsker å starte innfasingen av avgiften allerede i april 2017. Selv drømmer han om at India skal kunne vise til 8 prosent vekst i årlig bruttonasjonalprodukt de neste 30 årene. Etter at veksten i Kina bremset opp, er India den store vekstmotoren i verden (se figur).

Åpner for utenlandske investorer

Blant indiske næringsdrivende er det store forventninger knyttet til innføringen av momsen, som mange anser som et våpen mot korrupsjon. Selv om det fortsatt er stort rom for å stikke penger i lomma under et momsregime, tvinger rapporteringen en større del av den sorte økonomien frem i lyset. Hver bedrift i en verdikjede har nå insentiv til å sørge for at den man handler med betaler skatt.
En eier av et stort transportselskap i New Dehli sier til Dagens Perspektiv at han personlig har forventninger om at de store internasjonale transportselskapene, som til nå har valgt å holde en lav profil i India - mye på grunn av korrupsjonsproblemene i landet - nå vil vurdere oppkjøp av de best drevne nasjonale selskapene.
Banken HSBC skriver i et analysedokument at det må anses som en stor seier å få lovforslaget gjennom parlamentet. De ser for seg at indisk økonomi vil vokse raskere som følge av høyere investeringer - både nasjonalt og fra utlandet, høyere skatteinngang og lavere inflasjon. På sikt kan også avgiften bidra til å gjøre India til et felles marked som EØS i Europa.
Slik avtalen ser ut nå blir det om lag 18 prosent moms på alle varer og tjenester unntatt bensin og alkohol.

Fordeler med moms for India

  • Dagens skattesystem i India er i stor grad rettet mot produsenter av varer og tjenester og ikke mot konsumenter. Moms vil føre til at deler av skattetrykket flyttes over på de som kjøper og bort fra de som produserer.

  • Moms i andre land har bidratt til å strømlinjeforme skattesatsene for forskjellige produkter og tjenester. At noen sektorer er hardt skattet, mens andre slipper billigere, bidrar til økonomiske fordreininger, som kan være negativt for økonomien på sikt.

  • Kan bane vei for et stort indisk marked i fremtiden.

  • Styrker skatteinngangen og skaper en mer etterlevende kultur i næringslivet.

Kilde: HSBC
Powered by Labrador CMS