Samfunn

Statens vegvesen får oppdraget med å legge til rette for nullutslippssoner og skal vurdere hvordan det kan gjennomføres uten å omfatte hovedveinettet og riksveier.

Ja til å prøve ut nullutslipp i Bergen og Oslo

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) åpner for at det kan bli forbud mot bensin- og dieselbiler i deler av Bergen og Oslo. NAF er skeptisk.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen vil legge til rette for utprøving i form av pilotprosjekter. Nullutslippssoner vil kunne bidra til raskere innfasing av nullutslippskjøretøy, sier Hareide til Aftenposten.

Bergen og Oslo ønsker å teste ut slike forbudssoner for å redusere utslipp av skadelige klimagasser fra bensin- og dieselbiler. Statens vegvesen er gitt oppdraget med å se på både rettslige, tekniske og praktiske problemstillinger. Vegvesenet skal vurdere hvordan det kan gjennomføres uten å omfatte hovedveinettet og riksveier.

– En forbudsbasert nullutslippssone er et svært inngripende tiltak. Jeg vil likevel legge til rette for at et fåtall av byer som ønsker det, kan få prøve ut dette, sier Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet tirsdag.

– Forskjellsbehandling

Innføring betyr forbud mot diesel- og bensinbiler i enkelte gater eller områder i byene. Det er ikke kjent hvordan forbudet påvirker hybridbiler.

I Norges Automobil-Forbund (NAF) er de skeptiske til innføring av lokale nullutslippssoner. Organisasjonen med nesten en halv million medlemmer, sier tiltaket forskjellsbehandler bilister og peker på at det fremdeles er dem med høye inntekter som har råd til å kjøpe elbil.

Det å stenge enkeltgater for andre enn nullutslippsbiler vil dermed medføre en forskjellsbehandling i favør av dem med god økonomi.

«Inngripende tiltak»

– Å stenge enkeltgater for enkelte personbiler for å løse et globalt problem er feilslått. I praksis dreier dette seg om at det er greit å slippe ut CO2 i noen gater, mens i andre gater ikke. Effekten vil derfor være tvilsom og det kan påføre beboerne i byene store utfordringer, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til NTB.

Samferdselsministeren mener den største utfordringen er å få livene til innbyggerne og næringslivet til å fungere med restriksjonene.

– Vi må ikke lage for store ulemper for folk som ikke har råd til å kjøpe elbil umiddelbart, sier Hareide, som vedgår at det er «riktig å påpeke at dette er inngripende tiltak».

Klart i 2023

I Oslo er det i første omgang sentrum fra Aker Brygge til og med Tøyen, Grønland og Vaterland i øst som blir berørt. Sonene skal etter planen være på plass i 2023, skriver Aftenposten.

Stavanger og Trondheim er også interessert i å utrede nullutslippssoner.

Powered by Labrador CMS