Samfunn

Juli-eksporten høyeste noensinne

I juli eksporterte Norge varer for 107,5 milliarder kroner. Det er den høyeste registreringen på en måned noensinne.

Publisert Sist oppdatert

Stigningen skjer blant annet fordi utførselen av råolje, naturgass og fastlandsvarer steg kraftig sammenlignet med juli 2020, skriver Statistisk sentralbyrå.

Totalt var det en økning i utenrikshandelen på 75,7 prosent fra samme tid i fjor. Utførselen av råolje og naturgass utgjorde 61,4 milliarder kroner, som er i underkant av 60 prosent av eksporten, mens fastlandseksporten sto for 42,6 milliarder kroner.

Prisen per fat råolje økte med 60 prosent i juli i år sammenlignet med i fjor, til 632 kroner, og det er hovedårsaken til den store verdioppgangen. Volumet økte også med 2,4 prosent – til 50 millioner fat.

Eksporten av naturgass økte også kraftig og firedoblet seg sammenlignet med i fjor, med en verdi på 29,7 milliarder kroner. Det er 293 prosent høyere enn i fjor, da gasseksporten var spesielt lav.

Fastlandseksport til utlandet utgjorde 42,6 milliarder kroner, som er en økning på 29,7 prosent fra i fjor. Av det sto fiskeeksport for 9,2 milliarder kroner. En av grunnene skal være økt pris og eksportvolum for laks, som utgjør 70 prosent av norsk fiskeeksport.

Importen inn i landet økte også med 8 prosent, og endte på 65,2 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS