Nyheter

Utenriksminister Espen Barth Eide og Singapores miljøminister Grace Fu har ledet viktige samtaler om utslippsreduksjoner på klimakonferansen i Dubai.

Klimatoppmøtet: Enighet om overgang vekk fra fossil energi

Klimatoppmøtet i Dubai kom omsider til en historisk enighet om overgang bort fra kull, gass og olje.

Publisert Sist oppdatert

Et slikt vedtak har aldri før blitt gjort i løpet av de nesten 30 årene FNs klimaforhandlinger har pågått.

– Det er første gang verden samles rundt en slik tydelig tekst om behovet for en overgang bort fra fossil energi, sier Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), ifølge nyhetsbyrået Reuters. Han har deltatt i de intense forhandlingene i sluttfasen av møtet i Dubai.

– Dette har vært elefanten i rommet, sier Eide om rollen fossil energi har hatt i klimaforhandlingene.

– Bør være stolte

Lederen for klimatoppmøtet i De forente arabiske emirater, Sultan Al Jaber, kaller beslutningen historisk.

– Vi bør være stolte, slår han fast.

I likhet med Norge er De forente arabiske emirater en stor oljeprodusent. Men også mange oljeproduserende land har på toppmøtet Cop 28 argumentert for at bruken av olje, gass og kull må reduseres.

Grunnen er at de fossile energikildene er den største kilden til utslipp av klimagasser.

– Epoken med fossil energi må ta slutt. Og den må avsluttes på en rettferdig måte, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Global gjennomgang

Onsdagens historiske vedtak kommer som en respons på det som i klimaforhandlingene kalles «den globale gjennomgangen».

Gjennomgangen har bekreftet at verden per i dag ikke ligger an til å nå klimamålene som verdenssamfunnet har fastsatt.

FN-beregninger har i stedet vist at kloden er på vei mot 2,9 graders oppvarming – selv om alle land når sine egne mål om utslippskutt.

Behovet for en innskjerping av innsatsen har derfor for mange land framstått som prekær.

Lettede miljøvernere

Mange miljøorganisasjoner er lettet over det som er besluttet i Dubai – selv om de aller helst skulle ønsket seg enda tydeligere ordbruk.

– Dette er en viktig milepæl i klimaforhandlingene, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond i en uttalelse til NTB.

Naturvernforbundet omtaler avtalen som et viktig skritt i riktig retning.

– Espen Barth Eide skal ha ros for Norges tydelige posisjon for utfasing, spesielt i innspurten, mener nestleder Pernille Hansen i Naturvernforbundet.

Samtidig er hun bekymret for om formuleringer om overgangsløsninger og «teknologi som ennå ikke finnes» vil svekke resultatet av beslutningen.

– Trenger exit-plan

Omtrent samtlige av verdens land stiller seg bak beslutningen på klimatoppmøtet i Dubai. Vedtaket tar til orde for en overgang «bort fra fossile brensler i energisystemer, på en rettferdig og ordnet måte».

Frankrike kaller vedtaket en seier for klimadiplomati og samarbeid mellom land.

– Nå må vi få på plass en plan om exit fra fossile energikilder. Vi vil være oppmerksomme på det, sier energiminister Agnes Pannier-Runacher, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Hun er svært fornøyd med at vedtaket i Dubai også oppfordrer til økt bruk av kjernekraft. Frankrike er landet i verden med størst andel kjernekraft i strømproduksjonen.

Strid om utfasing

En lang rekke land – blant dem Norge og andre europeiske land – ønsket i Dubai å oppfordre til «utfasing» av fossil energi, med unntak for fossil energi der utslippene fanges og lagres under bakken.

Saudi-Arabia og flere andre oljeproduserende land i Midtøsten var imidlertid sterkt imot ordet utfasing.

På klimatoppmøtet er de sårbare små øystatene ikke helt fornøyd med teksten som til slutt ble banket gjennom. De frykter den inneholder smutthull som vil hindre en overgang bort fra kull, olje og gass.

Øystatene mener likevel at beslutningen er bedre enn alternativer som ble diskutert på klimatoppmøtet tidligere i uken.

Powered by Labrador CMS