Samfunn

Hans Fredrik Grøvan (KrF), Olemic Thomassen (H) og Solveig Schytz (V) mottok nylig et trillebårlass med postkort fra folk som mener Norge bør ta imot asylsøkere fra Hellas. Selv om KrF ønsker å hente flere enn de 50 regjeringen er enige om, vil Grøvan ikke være med å skape flertall for dette å Stortinget.

KrF og Venstre vil ikke være med på «Moria-forlik»

KrF og Venstre takker nei til MDGs invitasjon om å bidra til stortingsflertall for å hente flere asylsøkere fra Hellas til Norge.

Publisert Sist oppdatert

MDGs stortingsrepresentant Une Aina Bastholm inviterte før helgen til et forlik på Stortinget for å hente flere asylsøkere fra Moria-leiren på den greske øya Lesvos.

– Vi syns ikke det er naturlig at vi behandler denne saken i Stortinget, det ligger på regjeringens bord, sier parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF) til NTB.

– For Venstre som regjeringsparti er det uaktuelt å gå lenger enn det vi nå har fått til i regjering, sier Venstres Terje Breivik.

Regjeringen har besluttet å hente 50 asylsøkere fra Hellas, først og fremst syriske barnefamilier. Vedtaket ble kjent samme dag som den mye omtalte Moria-leiren ble påtent 9. september.

Men beslutningen bygget på en avtale mellom regjeringspartiene som kom på plass i vår etter at KrF og Venstre truet med å gå sammen med opposisjonen i saken.

Også Arbeiderpartiet har sagt de ønsker å ta imot flere enn 50, men har ikke villet oppgi noe tall.

– Ikke noe punktum

KrF har gjort det klart at de gjerne vil ta imot et høyere antall asylsøkere enn de 50 regjeringen har bestemt seg. Men Grøvan vil likevel ikke være med på å skape noe flertall på Stortinget for å presse regjeringen til å øke innsatsen.

– Vi kommer ikke til å delta i en ny debatt i Stortinget om dette nå, sier han, men tilføyer:

– Det er på ingen måte satt punktum verken for KrFs eller regjeringens engasjement i saken. Vi er åpne for å gjøre nye vurderinger, sier Grøvan.

Han vil likevel ikke si noe om når regjeringen eventuelt skal vurdere om flere skal hentes.

– Først må vi hente de 50 før vi kan ta stilling for det.

Både Grøvan og Breivik viser til behovet for felles europeiske løsninger for å hjelpe Hellas håndtere asylsøkere.

– Vi jobber kontinuerlig som regjeringsparti for å bidra til at både Norge og andre europeiske land i fellesskap får gjort noe med den ubarmhjertige situasjonen som utspiller seg for flyktningene i Hellas, sier Breivik.

Frp har reagert kraftig på regjeringens beslutning om å hente 50 asylsøkere til Norge fra Hellas, som huser om lag 50.000 asylsøkere og flyktninger.

Kommunene vil ha flere

Mange kommuner har sagt at de ønsker å ta imot flere enn det regjeringen har bestemt seg for.

Rødt vil i høst fremme forslag om å hente flere asylsøkere fra Hellas til Norge, basert på hvor mange kommunene ønsker å ta imot. Regjeringen skal sørge for å sende fly, mannskap og helsearbeidere for å kunne hente folk på en smittevernmessig trygg måte, ifølge forslaget.

– Regjeringen er i utakt med befolkningen på dette spørsmålet, Norge er et rausere og mer inkluderende samfunn enn det regjeringen synes å tro ved å hente ut 50, sier Rødts Bjørnar Moxnes.

Powered by Labrador CMS