Samfunn

Helseminister Bent Høie har «truet med nasjonale tiltak», dersom Oslo kommune ikke kommer opp med strengere koronatiltak. Det liker KS dårlig.

KS: – Ikke greit

Det er ikke greit om Bent Høie innfører korona-tiltak i Oslo som er i strid med Oslo kommunes egne vurderinger, mener KS.

Publisert Sist oppdatert

– Hvis nasjonale myndigheter nå innfører tiltak som er i strid med Oslo kommunes egne vurderinger, vil både KS og flere andre kommuner sperre øynene opp.

Det sier Helge Eide, direktør for samfunn og interessepolitikk i kommunenes interesseorganisasjon KS til Dagens Perspektiv.

Eide og KS har lagt merke til hvordan først Bent Høie og siden helsedirektør Bjørn Guldvog i helgen nærmest truet med å overstyre koronatiltakene i Oslo kommune.

Forberedt på nasjonale vedtak

– Det å handle raskt er viktig. Jeg følger situasjonen i Oslo nøye og er forberedt på å kunne gjøre nasjonale vedtak hvis ikke byrådet følger opp rådene fra direktoratet, sa helseminister Høie til både Aftenposten og NRK Dagsrevyen søndag.

Også helsedirektør Bjørn Guldvog var «svært bekymret». Han sier til NTB at Guldvog at det nå er en risiko for at Oslo kan miste kontrollen.

– Det er en betydelig usikkerhet knyttet til smittesituasjonen i Oslo. Derfor mener vi at man heller bør respondere med tydelige tiltak tidlig, enn å vente og se hvordan det går, sier Guldvog.

Det er ikke greit. Bent Høie burde holdt seg for god til å komme med slike trusler

– Ikke greit

Helge Eide i KS er forundret over hvordan statens representanter her kommer med trusler om å overstyre en kommune på denne måten.

Han minner om at det var nasjonale retningslinjer og tiltak som gjald under nedstengningen i mars. Etter den gradvise gjenåpningen i sommer har det imidlertid fra departementets side har vært lagt opp til at den enkelte kommune selv skal vurdere og gjennomføre nødvendige tiltak.

Helge Eide mener Oslo er fullt ut kapabel til selv å kunne vurdere situasjonen.

– Oslo kommune har dokumentert kunnskap og tung kompetanse når det kommer til smittevern og korona. Kommunen har også med all mulig tydelighet vist at de kan sette inn tøffe tiltak når det trengs.

Og selv om nasjonale myndigheter rent formelt kan bestemme over en kommune når det handler om smittevern, så synes ikke Helge Eide og KS noe særlig om Bent Høies uttalelser i helgen.

– Det er ikke greit. Bent Høie burde holdt seg for god til å komme med slike trusler, sier KS-direktøren.

Vurderer situasjonen fortløpende

Selv sier byrådsleder Raymond Johansen at «vurderer situasjonen fortløpende» og at de vil se hvordan tiltakene som ble satt inn sist uke virker, før de kommer med ytterligere tiltak.

– Vi ser at smittetallene har gått noe ned, men vi er beredt til å innføre flere tiltak dersom det trengs, sier Johansen til Dagbladet. Videre sier byrådslederen at han deler bekymringen til helsemyndighetene, men at de nye tiltakene ser ut til å virke, og han mener derfor det er for tidlig med en ytterligere skjerping. Dessuten vil effekten av nye tiltak være usikre midt i høstferien, da mange oslofolk oppholder seg andre steder i landet, mener han.

Mandag ettermiddag kl 19.00 har Oslo kommune innkalt til pressekonferanse om koronasituasjonen. Der vil byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen orientere «om koronasituasjonen og nye tiltak».

Dette er smittevernstiltak som byrådet i Oslo vurderer å innføre:

  • Det kan bli innført forbud mot private samlinger på mer enn fem personer. Dette vil ikke gjelde for personer som er i samme husstand. Sist mandag ble det forbudt med private samlinger på flere enn ti personer i Oslo.

  • Innslipp til utesteder kan bli stanset klokka 22.

  • Det kan bli innført forbud mot arrangementer ved videregående skoler og universiteter som ikke er undervisningsrelaterte.

  • Påbud med bruk av munnbind på kollektivtransport og andre steder er også noe som blir vurdert.

Nasjonale myndigheter må også vurdere konsekvensene utover Oslo kommunes grenser

Forsker: Ikke et «angrep på lokaldemokratiet».

Forsker Signe Bock Segaard ved Institutt for samfunnsforskning har i flere år forsket på lokaldemokrati i Norge. Hun mener det blir feil å si at «lokaldemokratiet blir utfordret», selv om helseminister Bent Høie i helget truet med å «overkjøre Oslo kommune» dersom byrådet ikke satte inn nye koronatiltak.

– Det er ingen tvil om at det lokale selvstyret står veldig sterkt i Norge, sier Bock Segaard. Hun har studert lokaldemokrati-ståa i en rekke land, og kan konstatere at det er få andre steder i Europa med et sterkere lokaldemokrati enn i Norge.

– Men når Bent Høie nærmest truer Oslo kommune på Dagsrevyen, er ikke det «å overkjøre»?

– Nei, dette er en ekstrem situasjon, der det også er andre hensyn som også må tas må tas, sier Bock Segaard, og utdyper:

– Ja, departementet har kjørt en frivillighetslinje der det er opp til kommunene selv å sette inn de tiltak som er nødvendig. Men nasjonale myndigheter må også vurdere konsekvensene utover Oslo kommunes grenser. Derfor synes jeg det du drar det for langt, når du spør om det lokale selvstyret her blir utfordret, sier forskeren.

Signe Bock Segaard er dansk, og følger dermed også situasjonen i Danmark svært tett. Der er nesten all korona-makt i hendene på de sentrale myndighetene, forteller hun.

Powered by Labrador CMS