Samfunn

Stortingsrepresentant Une Bastholm legger fram MDGs (Miljøpartiet De Grønne ) sitt alternative statsbudsjett.

MDG med 20 milliarder til klimatiltak – skatter og avgifter betaler

Tar inn 10 milliarder på flyavgift.

Publisert Sist oppdatert

Miljøpartiet De Grønne øker skatter og avgifter kraftig for å få råd til å bruke 20 milliarder kroner mer enn regjeringen på klimatiltak.

– Essensen i MDGs skatte- og avgiftspolitikk er at vi bruker skattene til sterk sosial omfordeling, og vi bruker avgiftene for å sikre «forurenser betaler»-prinsippet, sier MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm.

Hun la torsdag fram partiets alternative 2020-budsjett.

MDG vil bruke 3 milliarder på å starte prosessen med å rense de store punktutslippene i norsk industri. Partiet putter 1,8 milliarder kroner inn i et fond for å støtte elektrifisering av næringstransport, et klimafond på 200 millioner til landbruk og styrke Enova med 5,2 milliarder. Det siste tiltaket gir rom for å bruke 3 milliarder kroner til å gjøre ferjer, fiskebåter og skip utslippsfrie.

– Vi er det eneste partiet som viser hvordan vi kan kutte 60 prosent utslipp innen 2030, sier Bastholm.

For å få råd til dette ser MDG for seg å hanke inn 10 milliarder kroner på en helt ny flyseteavgift. Å øke bensin- og dieselavgiften med 5 kroner per liter vil gi inntekter på vel 6 milliarder kroner.

Samtidig innfører partiet en særskatt på oljeinntekter som totalt vil gi 7,2 milliarder i inntekter. MDG dobler i tillegg CO2-avgiften på sokkelen, noe som vil gi 11,8 milliarder inn i statskassen.

MDG hanker også inn omkring 4 milliarder i økt inntektsskatt og formuesskatt, men understreker at alle med inntekt under 600.000 vil få mindre skatt med MDGs opplegg.

Noen av inntektene vil også bli brukt på en ny klimabelønningsordning for folk, hvor klimavennlige valg belønnes direkte i form av kontantutbetalinger.

Powered by Labrador CMS