Nyskaping

Mer innovasjon og eksport med innvandrere på jobben

Ny studie viser at andre typer kunnskap og nettverk gjør norske selskaper mer innovative og eksportrettede.

Publisert Sist oppdatert

Studien er utført av Marie Cecilie Wilhelsen Solheim, postdoktor ved Universitetet i Stavanger og professor Rune Dahl Fitjar.

I et innlegg i Aftenposten kan Solheim avsløre at bedriftene der lederne oppgir at de har utenlandske ansatte, samarbeider disse bedriftene også med en større bredde av internasjonale partnere.

500 norske bedrifter ble spurt om hvem de samarbeider med, og hvordan de samarbeider i innovasjonsprosesser.

Forskerne har også funnet en positiv sammenheng mellom disse internasjonale samarbeidspartnerne og nye produktinnovasjoner – og særlig radikale produktinnovasjoner. Det vil si produktinnovasjoner som er helt nye for verdensmarkedet. Disse internasjonale partnerne er også positivt assosiert med radikalt nye prosessinnovasjoner, altså nye og forbedrede måter å gjennomføre innovasjonsarbeidet på.

Det er bare i bedrifter som har oppgitt at de har utenlandske arbeidstakere med høyere utdanning der denne effekten er tydelig.

Powered by Labrador CMS