Annonse
138369479_800px.jpg
Bergen tinghus.

Mildere dommer i Seim-saken

Seim er dømt til fire års fengsel mens Vedeler må sone i halvannet år. I tingretten ble de to høsten 2007 dømt til henholdsvis fem og et halvt og to års fengsel for utroskap og underslag.

Seim er også fradømt retten til å drive forretningsvirksomhet de neste ti årene.

Seims forsvarer Trygve Staff sier at Seim er glad for at straffen er blitt betydelig redusert.

- Det er for tidlig å si om dommen vil bli anket til Høyesterett, sier Staff.

Utroskap og underslag

Selv om lagmannsretten har redusert straffen, karakteriseres de mange lovbruddene Seim er dømt for som grove.

- Seim har gjort seg skyldig i utroskap som samlet dreier seg om et beløp på ca. 50 millioner kroner. Han har videre gjort seg skyldig i underslag av ca. 1,5 millioner kroner, heter det i dommen.

Den største posten gjelder uttak av midler fra verftet Mjellem & Karlsen, som Seim kjøpte sammen med sin forretningspartner Tor Arne Uppstrøm i 2002.

Seim er også dømt for ulovlige uttak fra en rekke andre selskaper han hadde hånd om. Retten fastslår at tilgjengelige midler i selskapene i stor utstrekning er blitt tappet, og resultatet er at mange selskap er gått konkurs.

Privat forbruk

Mjellem & Karlsen ble slått konkurs få uker etter at Seim og Uppstrøm kjøpte verftet og over 300 ansatte mistet jobben.

Retten sier at det ser ut til at en stor del av midlene Seim tok ut av selskapene, er gått til privat forbruk hos Seim og Uppstrøm.

Seim anket hele dommen mot seg til lagmannsretten, men fikk bare fremmet en av tiltalepostene når det gjaldt skyldspørsmålet. Det gjaldt bedrageri i forbindelse med Parken eiendom, et selskap som omfattet to forretningsgårder. Her frifant lagmannsretten ham for bedrageri, men dømte ham for investorbedrageri.

- Seim er fornøyd med at han er frifunnet for bedrageri. Investorbedrageri er mindre alvorlig, sier advokat Staff.

Formildende

De siste årene har Seim vært uten arbeid, han har levd på bidrag fra sin kone og familie. Han har også slitt med saken dag og natt og føler det som en belastning at han fortsatt blir gjenkjent og forbundet med saken i lokalmiljøet.

Retten sier at slike forhold normalt ikke skal tillegges vekt. Sammen med den lange tiden det har gått siden de straffbare forhold fant sted tillegges det likevel en viss formidlende vekt. Dessuten er dommen lavere fordi Seim er frifunnet for bedrageri selv om han er dømt for investorbedrageri.

Lagmannsretten mener også at inntekten som ikke ble oppgitt til beskatning i 2002 er langt lavere enn det tingretten kom fram til. Seim dømmes derfor for simpelt og ikke grovt skattesvik.

Aktor hadde lagt ned påstand om seks års fengsel for Seim.

Mildere

Seims medtiltalte, advokat Bertram Vedeler fra Oslo, har også fått en mildere straff.

Han ble i Bergen tingrett dømt til to års fengsel. Lagmannsretten satte torsdag straffen til et år og seks måneder.

Vedeler er dømt fordi han har utbetalt penger som sto på sperret klientkonto. Retten sier at Vedeler ble presset av Seim/Uppstrøm til å utbetale pengene. Han hadde ingen personlig vinning av å gjøre det, men retten fastslår likevel at han må dømmes for grovt underslag.

I tingrettsdommen mistet Vedeler retten til å praktisere som advokat i fem år. Lagmannsretten opphever denne delen av dommen slik at Vedeler kan fortsette sin advokatpraksis.

Uenig

Aktor, politiadvokat Ole Bjørn Mevatne, ba i lagmannsretten om seks års fengsel for Seim, og to års fengsel for Vedeler.

Han sier til Bergensavisen at han synes straffen er ganske mild selv om det har gått lang tid siden handlingene ble begått.

Han er uenig i straffeutmålingen, og mener at han hadde tatt hensyn til tidsmomentet i sin påstand om straff.

(©NTB)

Annonse
Annonse