Samfunn

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.

Nær tredobling i smitten blant tenåringer i forrige uke

Smitten økte med 174 prosent i aldersgruppen 13–19 år forrige uke. Gjennom uka ble det høyeste antallet smittetilfeller gjennom hele pandemien registrert.

Publisert Sist oppdatert

FHI slår i sin ukesrapport fast at det sist uke var en økning i antall meldte tilfeller i alle aldersgrupper fra uka før. Totalt ble det meldt 8.619 nye tilfeller, nær en dobling fra uka før, og flest smittetilfeller i løpet av hele pandemien.

Smitten øker særlig blant unge. I uke 33 og 34 ble det til sammen registrert 127 smitteklynger på 1–7 trinn i skolene, og 102 smitteklynger på 8–10 trinn. Størstedelen av disse smitteklyngene ble registrert i Oslo og Viken, 78,7 prosent for 1–7 trinn og 67,7 prosent for 8–10 trinn.

FHI estimerer at R-tallet i forrige uke var på 1,6 med den mer usikre modellen som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser. Den mer sikre modellen viser et gjennomsnittlig R-tall på 1,4 fra 7. august.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet understreker overfor NTB at R-tallet er usikkert.

– Akkurat hvor bratt det stiger nå, det vet vi ikke sikkert. Men slike modelleringer er det beste verktøyet vi har, sier hun.

Flere havner på sykehus

Antall sykehusinnleggelser steg også forrige uke, fra 46 i uke 33 til 58 i uke 34. Det er samtidig meldt om ni nye innleggelser på intensivavdeling.

Vold i FHI sier at de følger denne utviklingen veldig tett.

– Rapporten viser at antall sykehusinnleggelser fortsatt er på et lavt nivå, men har steget lite grann. Den viser også at antallet smittede har økt kraftig, sier hun.

På spørsmål om FHI har undervurdert smittsomheten av deltaviruset når de har beregnet sine modeller, svarer Vold:

– Jeg tror ikke vi har undervurdert smittsomheten til viruset. Da vi gjorde våre modelleringer i sommer, trodde vi ikke at vi ville få en så stor topp som vi har nå. Vi gjettet feil. Det er store muligheter for å ta feil med slike vurderinger, sier hun.

Sammenlignet med tidligere perioder i pandemien hvor det har vært høy smittespredning, blir færre innlagt på sykehus. Årsaken er ifølge FHI at vaksinasjon sannsynligvis beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke så godt mot smitte.

De siste ukene har mellom 0,8 og 1,6 prosent av dem som har fått påvist koronavirus, blitt innlagt på sykehus.

Truer ikke kapasiteten

Instituttet vurderer det som usannsynlig at epidemien blir så omfattende som i tidligere bølger, og at sykehuskapasiteten trues.

– Epidemien må overvåkes nøye de kommende månedene, og tiltak balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang, skriver FHI i ukerapporten.

De ber kommunene med utbrudd om å fortsette med testing og smittesporing, samt mer målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel, skriver de.

Mest i Oslo og Trøndelag

Det er i Oslo og Trøndelag smitten prosentvis har økt mest. I Oslo har den økt med 156 prosent, og i Trøndelag med 129 prosent.

Samtidig har testingen økt kraftig. Totalt ble 254.527 personer testet i uke 34, 34 prosent flere enn uken før.

I rapporten slår FHI også fast at delta-varianten nå har tatt fullstendig over. De anslår at 100 prosent av tilfellene påvist forrige uke var delta-varianten.

Antall tilfeller blant delvis og fullvaksinerte øker. 3.584 tilfeller er påvist blant delvis vaksinerte de siste to ukene, mens 1.397 fullvaksinerte er blitt smittet.

– Antall vaksinerte smittede ventes å øke etter hvert som antall vaksinerte øker, skriver FHI.

Powered by Labrador CMS