Samfunn

Brexit hadde mye å si for hvordan britene oppdattet 2017.

Norden mest positive til året som gikk

Brexit, økonomisk usikkerhet og terrorhandlinger gjorde at 2017 ikke var britenes år.

Publisert Sist oppdatert

YouGovs Eurotrack-undersøkelse viser at europeerne er optimistiske med tanke på fremtiden, selv om de er splittet i sin vurdering av 2017.

I Norge mener 46 prosent at 2017 har vært et godt år for dem personlig, mens 20 prosent synes det har vært et dårlig år.

Danskene er klart mest positive i sin vurdering av 2017. 60 prosent av danskene vurderer at 2017 har vært et godt år for dem personlig, mens kun 17 prosent vurderer at året har vært dårlig for dem.

I den motsatte enden av vurderingsskalaen ligger Frankrike. Her mener kun 27 prosent at 2017 har vært et godt år for dem personlig, og 28 prosent mener det har vært et dårlig år.

I Norge mener 46 prosent at 2017 har vært et godt år for dem personlig, mens 20 prosent synes det har vært et dårlig år.

Økonomisk usikkerhet

Hvor godt var 2017 for Europa? På spørsmål om hvordan 2017 var for eget land, er det store forskjeller mellom de forskjellige europeiske landene:

2017 har for britenes vedkommende vært preget av Brexit-forhandlinger, økonomisk usikkerhet samt flere terrorhandlinger, og her mener halvdelen av befolkningen (51 prosent) at 2017 har vært dårlig for deres land, mens kun 11 prosent vurderer at 2017 har vært et godt år.

I Frankrike er vurderingen av 2017 ikke særlig bedre. 40 prosent mener det har vært et dårlig år for landet, og 17 prosent mener det har vært et godt år.

Svenskene og tyskerne er litt mer positive i sin vurdering av 2017. Her mener en fjerdedel at 2017 har vært et godt år for landet, mens litt flere, 29-35 prosent, mener det har vært et dårlig år.

Norden mest positive

I Danmark, Finland og Norge får 2017 den beste vurderingen. 34 prosent - 38 prosent vurderer at 2017 har vært et godt år for deres land, noe som er en større andel enn de som vurderer at det har vært et dårlig år (15-24 prosent).

De nordiske landene er også de mest optimistiske i forhold til det kommende året. Mellom 39 prosent og 41 prosent av befolkningen i de fire landene tror at 2018 blir bedre enn 2017. Kun 8 % av danskene tror det blir et dårligere år. 14 prosent - 17 prosent tror det blir et dårligere år i de andre nordiske landene.

Folk i Tyskland, Storbritannia og Frankrike er mer splittet i sine forventninger til 2018. 28 prosent - 30 prosent tror det blir et bedre år, mens 17 prosent - 24 prosent tror det blir et dårligere år.

I alle de europeiske landene er imidlertid optimismen større enn i slutten av 2016, da befolkningen også ble spurt om sine forventninger til det kommende året (2017).

Powered by Labrador CMS