Samfunn

Den arktiske gassen fra Snøhvit gir Statoil nye muligheter.

Norge eksporterte for nesten 1 billion kroner i fjor

Inntekter fra råolje og naturgass utgjorde mer enn halvparten av verdien, men også fisk, metaller og raffinerte mineraloljeprodukter bidro til fjorårets rekordeksport.

Publisert Sist oppdatert

Den totale eksporten beløp seg til 999,8 milliarder kroner i 2018, opp 16,2 prosent fra året før, melder Statistisk sentralbyrå.

I 2018 utgjorde fastlandseksporten 457,6 milliarder kroner, 9,3 prosent mer enn året før. Høyere priser og økt volum ga en vekst på 4,3 prosent for norsk fiskeeksport, som endte på 96,2 milliarder kroner i 2018.

Utførsel av laks står alene for over 70 prosent av denne eksportverdien, men andre fiskeslag som torsk, makrell og ørret bidro også til eksportveksten. Også eksportverdien for metaller og raffinerte mineraloljeprodukter steg i 2018.

Handelsoverskuddet i 2018 utgjorde 288 milliarder kroner. Dette var 63,5 prosent mer enn året før. I 2017 var handelsoverskuddet blant de minste siden årtusenskiftet.

Oljeprisen steg i 2018

Eksportverdien for råolje i 2018 utgjorde 264 milliarder kroner, mot 223,1 milliarder året før. Veksten forklares med vesentlig høyere oljepris.

Gjennomsnittsprisen var 577 kroner per fat - 131 kroner mer enn i 2017. Antall eksporterte fat råolje ble derimot redusert fra 500 millioner til 458 millioner fat i 2018.

I fjor var naturgasseksporten 61 milliarder kroner høyere enn året før og endte på 263,8 milliarder kroner. Også her var høyere priser årsaken til økningen.

Vi eksporterte 115 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) naturgass i gassform i 2018, mot 118 millioner Sm3 året før. Det gir en nedgang på 2,8 prosent.

Optimisme i maskinindustrien

Vareimporten utgjorde hele 711,8 milliarder kroner, opp 4,0 prosent fra 2017. Samlet innførsel av industrimaskiner steg i 2018 med 13 milliarder og endte på 80,8 milliarder kroner – noe som vitner om optimisme i industriinvesteringene.

SSBs kvartalsvise investeringsstatistikk bekrefter økte investeringer i både industri, utvinning og kraftforsyning fra 2017 til 2018. Importverdien for personbiler var tilnærmet den samme som i 2017, men for første gang mottok vi størst andel elektriske biler sett i forhold til bensin-, diesel- og hybridbiler.

Eksportverdien i desember utgjorde 78,2 milliarder kroner, og samlet sett var eksporten om lag uendret fra desember i 2017. For tilsvarende periode gikk vareimporten opp 0,9 prosent og endte på 53,2 milliarder kroner. Handelsoverskuddet ble dermed 25,0 milliarder kroner, ned 1,6 prosent fra året før.

Historisk høye kraftpriser

Prisene på strøm steg gjennom hele fjerde kvartal, og den nordiske systemprisen endte på 506 kroner per megawatttime i desember 2018.

Dette er en av de høyeste prisene som er notert for en desember måned, bare to ganger etter årtusenskiftet har vi sett tilsvarende priser, sist var desember 2010.

Norge var nettoimportør av strøm i desember og importerte strøm for 686 millioner kroner. Det er 143,7mer enn i samme måned året før.

Powered by Labrador CMS