Samfunnsansvar

STOLT MINISTER: Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mener nordmenn bør være stolte av det Norge har fått til på fornybar kraft.

Norge sakker akterut på fornybar energi

Norge var lenge blant topp tre på fornybar energi i Europa. Nå går land etter land forbi oss.

Publisert Sist oppdatert

I 2014 lå produksjonen av fornybar energi i Norge på 151 terawattimer, ifølge tall fra Eurostat. Det aller meste kom fra vannkraft.

Tallet er høyt, men viser samtidig at Norge har mistet pallplassen i fornybarkappløpet i Europa. Fram til 2002 var det bare Frankrike og Sverige som produserte mer fornybar kraft enn oss. I 2003 gikk Tyskland og Italia forbi. Spania passerte oss i 2009.

Samtidig klatrer land som Storbritannia og Østerrike stadig nærmere det norske nivået, med gode muligheter til å gå forbi de nærmeste årene.

Tyskland har tross alt et kraftmarked som er mange ganger større enn vårt

Ambisiøst fornybarmål

Det er EUs ambisiøse klimapolitikk som ligger bak. Mens produksjonen av fornybar energi i Norge har økt med bare 14 prosent de siste 25 årene, vil produksjonen om få år være tredoblet i EU.

Målet er å nå 27 prosent fornybar kraft i EU som helhet i 2030.

Den største fornybarkjempen i Europa er i dag Tyskland, som har mer enn seksdoblet sin produksjon. Tyskland produserer nå nesten tre ganger så mye fornybar energi som Norge.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) syns ikke det er så rart.

– Tyskland har tross alt et kraftmarked som er mange ganger større enn vårt, sier han til NTB.

Høy fornybarandel

Selv om produksjonen av fornybar energi øker kraftig i Europa, er det få som kan konkurrere med Norge når det kommer til fornybarandel.

– Jeg syns vi skal være stolte av det vi har fått til i Norge, sier Lien.

Norge produserer fornybar kraft tilsvarende 110 prosent av det som forbrukes her i landet, slik at et overskudd kan eksporteres til utlandet. Samtidig har investeringene tatt seg betydelig opp de siste årene.

I alt 8 nye terawattimer er på vei.

– Vi bygger ut nok fornybar kraft til å forsyne 300.000– 400.000 husstander, og det skjer i en situasjon hvor vi allerede produserer 10 prosent mer fornybar kraft enn vi bruker, sier Lien.

Samlet sett står fornybar energi for 69 prosent av energiforbruket i Norge, bare slått av Island, som har en fornybarandel på 71 prosent. Sverige er nummer tre med 53 prosent.

Powered by Labrador CMS