Samfunn

Professor emeritus Torger Reve mener den gode gamle kremmeren må komme til heder og verdighet igjen.

− Norge trenger flere kremmere

I Norge er det noe negativt ved det å være selger. Det må det bli en slutt på, hvis vi skal klare å bli bedre på entreprenørskap, mener professor Torger Reve.

Publisert Sist oppdatert

Torger Reve er professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI. I forbindelse med arrangementet Innovasjonstalen 2021 har han fått i oppdrag å bringe til torgs hvilke utfordringer norsk næringsliv har i en stadig mer knallhard internasjonal konkurranse.

Et stort drawback for Norge er at vi er alt for lite opptatt av salg, påpeker Reve.

Ikke «fint nok» med salg

Og han lar seg ikke be to ganger da Dagens Perspektiv ber ham å utdype.

− Vi er rett og slett for lite opptatt av salg i Norge. Det er liksom ikke bra nok å «være selger». Det er fint å være ingeniør, økonom eller byråkrat. Men selger, det er ikke et positivt begrep i Norge. Og det er et problem for oss. Vi mangler rett og slett kremmere i dette landet, sier Reve.

Han forteller om da han satt i styret for møbelfabrikken Ekornes for en del år tilbake.

− Dersom ting ikke gikk helt bra for fabrikken, pleide vi å si: «Nei, vi får vel ansette noen dansker, vel».

Poenget han er at man ikke skal langt ut av Norge før salgsrollen anses som mye viktigere.

Vi mangler rett og slett kremmere i dette landet

Manglende entreprenørskap

At vi er dårlige på salg her på berget, får noen «følgefeil». Det svekker nemlig entreprenørevnen.

I Norge er vi veldig sterke på næringsklynger, Vi er også sterke på utdanning og kompetanse. Men vi er veldig svake på entreprenørskap, mener Torger Reve.

− Hvorfor er det slik?

− Vi er nok en smule oljedopa. Vi er vant til at jobbene «kommer av seg selv». Dessuten «straffer» vi entreprenørene. Blant annet skattemessig. Utlendinger som vil investere i Norge har jo bedre betingelser, påpeker Reve, og har dermed sagt sitt i debatten om formuesskatt.

− Vi trenger 30.000 nye jobber i privat sektor fram mot 2030 ifølge NHO, framhever BI-professoren. − Det er mye.

Ifølge Torger Reve er det ikke så mange måter å skaffe disse jobbene på. Man kan sette sin lit til at de store lokomotivene våre, som Equinor, Hydro og Telenor, vil vokse mer, og ta seg av den nødvendige rekrutteringen. Men det har Reve liten tro på.

− De store lokomotivene vil investere i utlandet og satse på ny effektiviserende teknologi. De vil ikke vokse i antall ansatte i Norge.

En annen «løsning» er slike satsinger som NHO og LO nå har lansert, der man, gjerne i samarbeid med staten, skal skape ny industri og nye arbeidsplasser gjennom målrettede satsinger. Også til dette er Reve skeptisk.

− En ting er sikkert. Det vil bli kjempedyrt. Og jeg tror ikke det vil skape nok jobber heller.

− Det må satses på entreprenørskap, er Reves konklusjon.

Vi liker ikke eiere

Det er de unge oppstartsbedriftene som er eneste mulighet for å skape nok nye jobber, mener han.

Men man skaper ikke nye jobber og nye kontrakter uten kremmere, sier han.

− Vi liker bedrifter i Norge, men vi liker ikke eiere. Særlig ikke rike eiere. Det er noe med den norske kulturen ...

− Men det flommer jo over av oppstartsbedrifter? Det kan da ikke være så vanskelig å starte bedrift i Norge?

− Ja, det er lett å starte ny bedrift. Men evnen til å vokse er det verre med. Vi er gode på start ups, men fikser ikke scale ups.

− Vi har noen gode eksempler fra de siste årene, som for eksempel Kahoot. Men de er ikke mange.

− Dessuten er det et problem at de nye bedriftene som vokser, stort sett holder til i Oslo. Og litt i Stavanger. Ellers er det dødt. Vi må skape nye jobber også utenfor Oslo, sier Torger Reve.

Professoren mener det er et stort problem at Norge har for få vekstselskaper. En av årsakene til det, er altså at vi har for få For få kremmere.

− Vi taper markedsandeler på nesten alle felt. Det er ganske ille. Vi er gode til å selge fisk, men ellers står det ikke så bra til. Vi trenger flere feltarbeidere i næringslivet. De som er ute og møter kundene og som blir møkkete under neglene.

Powered by Labrador CMS