Samfunn

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener kraftig økt norsk eksport til EØS-land understreker hvor stor betydning EØS-avtalen har for norske arbeidsplasser og norsk verdiskapning.

Norsk EØS-eksport skyter i været

Norske fylkers eksport til EØS-land økte med 30 milliarder fra 2016 til i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Det viser ferske tall. Næringsministeren advarer sterkt mot å tukle med EØS-avtalen.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norske fylker eksporterte varer til land som omfattes av EØS-avtalen, til en verdi av over 230 milliarder kroner i 2017. Det var en økning fra omkring 200 milliarder året før.

Størst vekst hadde Hordaland fylke, som kunne notere en økning på 6 prosentpoeng i EØS-eksporten fra 2016 til 2017. Også Oslo økte EØS-eksporten, med 4 prosentpoeng, mens både Østfold, Aust-Agder og Sogn og Fjordane økte med 3 prosentpoeng.

Størst tilbakegang hadde Oppland og Buskerud. Eksporten til EØS-land falt med 4 prosentpoeng i begge fylker.

Norske fylkers eksport til EØS-land

Norske fylkers eksport til EØS-land i 2017 i millioner kroner, som andel av total eksport og endring i prosentpoeng sammenlignet med 2016:

(Tallene er hentet inn fra før den nye fylkesinndelingen).

 • Østfold: 11.570 millioner (69 prosent, + 3 prosentpoeng)
 • Akershus: 3.656 millioner (69 prosent, 0)
 • Oslo: 4.913 millioner (57 prosent, + 4 prosentpoeng)
 • Hedmark: 3.467 millioner (87 prosent, – 2 prosentpoeng)
 • Oppland: 5.167 millioner (74 prosent, – 4 prosentpoeng)
 • Buskerud: 6.190 millioner (44 prosent, – 4 prosentpoeng)
 • Vestfold: 12.229 millioner (59 prosent, – 1 prosentpoeng)
 • Telemark: 11.784 millioner (56 prosent, – 2 prosentpoeng)
 • Aust-Agder: 1.687 millioner (56 prosent, + 3 prosentpoeng)
 • Vest-Agder: 14.090 millioner (48 prosent, + 2 prosentpoeng)
 • Rogaland: 26.934 millioner (73 prosent, – 2 prosentpoeng)
 • Hordaland: 40.253 millioner (60 prosent, + 6 prosentpoeng)
 • Sogn og Fjordane: 10.754 millioner (75 prosent, + 3 prosentpoeng)
 • Møre og Romsdal: 25.315 millioner (63 prosent, – 1 prosentpoeng)
 • Sør-Trøndelag: 14.098 millioner (73 prosent, – 1 prosentpoeng)
 • Nord-Trøndelag: 4.709 millioner (79 prosent, – 1 prosentpoeng)
 • Nordland: 22.599 millioner (83 prosent, + 2 prosentpoeng)
 • Troms: 6.501 millioner (74 prosent, -1 prosentpoeng)
 • Finnmark: 4.656 millioner (73 prosent, – 3 prosentpoeng)
 • Norske varer fra flere fylker: 12.052 millioner (76 prosent, 0)
 • Produksjon i utlandet/direkte transitt: 30.098 millioner (74 prosent, + 9 prosentpoeng)
 • Ukjent fylkesopprinnelse: 4.336 millioner (65 prosent, + 5 prosentpoeng)

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

– Ikke tulle

Rundt tre firedeler av Norges eksport går til EØS-området. Det er primært olje, gass og sjømat som sendes fra Norge til Europa, men også sektorer som metaller, jern og stål og organiske kjemiske produkter utgjør en betydelig del av eksporten, ifølge SSB.

Det er Høyre som har bestilt eksporttallene, og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) advarer sterkt mot å skape usikkerhet rundt EØS-avtalen.

– Å ikke tulle til EØS-avtalen er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre arbeidsplasser og verdiskapning, sier han til NTB.

Statsråden sier avtalen har stor støtte i befolkningen og er viktig for distriktene:

– Ti- og kanskje hundretusener av norske arbeidsplasser hviler på at vi har tilgang til EUs indre marked.

Under angrep

Derfor kaller næringsministeren regjeringspartner Frps krav om å reforhandle EØS-avtalen «en veldig dårlig idé».

– Det første det ville gjøre, er å skape en grunnleggende usikkerhet, konstaterer han og minner om at Frps standpunkt ikke er regjeringens politikk.

Røe Isaksen mener en reforhandling ikke ville gjøre det lettere for Norge å få gjennomslag i EU for for eksempel tiltak for å hindre trygdeeksport, en viktig sak for Frp.

Sp, SV og Rødt vil alle si opp EØS-avtalen, men Røe Isaksen har også en høne å plukke med Arbeiderpartiet.

– Ap har sagt at de skal si nei til EUs fjerde jernbanepakke. Problemet er at EU da kan suspendere relevante deler av EØS-avtalen, sier han, og fortsetter:

– Vi vet at det ville komme en reaksjon fra EU, men ikke hvilken. Alt dette skaper usikkerhet rundt en avtale som norsk næringsliv og norske arbeidsplasser er ekstremt avhengig av.

– Skremsel

Klassisk skremselspropaganda fra Høyre, mener Aps stortingsrepresentant Sverre Myrli.

– Å beskylde Ap for å skape usikkerhet om EØS-avtalen faller på sin egen urimelighet. Vi er imot EUs fjerde jernbanepakke fordi vi er imot politikken om at all jernbanetrafikk skal konkurranseutsettes, sier han til NTB.

Myrli minner om at samferdselsministeren har sagt at det kan bli aktuelt å si nei til de nye reglene om liberalisering av såkalt kabotasjekjøring i EUs mobilitetspakke.

– Mener Høyre da at samferdselsministeren skaper usikkerhet om EØS-avtalen? spør han.

Myrli understreker at Ap er klare forsvarere av EØS-avtalen, men at partiet også må si nei når noe ikke er forenlig med Aps politikk.

Om vi kaller det reforhandling eller forhandling innenfor dagens avtale er revnende likegyldig for oss

– Står bak avtale

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) er glad for at Norges handel med Europa vokser og sier hans parti «står bak» EØS-avtalen.

– Selv om EØS-avtalen har tjent vår økonomi godt, er det flere svakheter med avtalen. Frp ønsker strengere regler for trygdeeksport, mulighet til permanent grensekontroll og strengere kontroll på EØS-midlene som utbetales fra Norge, sier han til NTB.

Bjørnstad viser for øvrig til uttalelser fra tidligere EØS-minister Frank Bakke-Jensen (H) om at Frps krav kan innfris uten reforhandling av avtalen:

– Om vi kaller det reforhandling eller forhandling innenfor dagens avtale er revnende likegyldig for oss, så lenge det skjer noe på disse områdene. Det bør regjeringen prioritere.

Powered by Labrador CMS