Aktuelt

Ny undersøkelse om lokaldemokrati på trappene

Hvert fjerde-femte år inviterer Kommunesektorens interesseorganisasjon kommunene til å gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøkelse. Nå er det «dags» igjen.

Publisert Sist oppdatert

I undersøkelsen blir både innbyggere og folkevalgte i kommunestyret stilt spørsmål om hvordan de vurderer lokaldemokratiet i egen kommune.

Den kan være et nyttig grunnlag for arbeidet med å styrke lokaldemokratiet, understreker KS. Undersøkelsen gir et bilde av tilstanden i kommunene rundt omkring i landet og vil kunne avdekke eventuelle behov for endring og utvikling.

Fristen for årets undersøkelse er satt til 30. november. Oppfordringen fra KS til kommunale ledere og lokale folkevalgte er at flest mulig kommuner blir med.

Tre ganger tidligere

KS Lokaldemokratiundersøkelse er blitt gjennomført tre ganger tidligere: i 2009, i 2014/15 og i 2017/18.

Resultater fra undersøkelsen publiseres på en åpen webportal: bedrekommune.no/lokaldemokrati.

Her kan kommuner sammenligne seg med andre kommuner, og se utvikling over tid i egen kommune dersom de har gjennomført undersøkelsen tidligere.

Undersøkelsen i 2017 ble særlig gjennomført av kommuner som stod i en sammenslåingsprosess. Ved å gjennomføre den på nytt, vil det være mulig å se utviklingen i innbyggernes syn på lokaldemokratiet før og etter sammenslåing, poengterer KS.

Todelt undersøkelse

Innbyggerdelen av undersøkelsen består av 13 spørsmål som stilles per telefon til et representativt utvalg av innbyggerne i kommunen. KS håndterer kontakten med gallupbyrå som gjennomfører denne delen for kommunene som velger å delta.

Undersøkelsens andre del, som retter seg mot folkevalgte i kommunestyret, gjennomføres riktignok elektronisk, men blir gjennomført på et fysisk møte til kommunestyret. Folkevalgte svarer på de samme spørsmålene som innbyggere, og får i tillegg 28 spørsmål om arbeidsforhold, politisk kultur og relasjoner i kommunestyret.

Det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoners svar, forsikrer KS om.

­

Powered by Labrador CMS