Aktuelt

Per Fjærestad er daglig leder i Creditsafe Norway. Foto: Creditsafe

Økning i antall konkurser i januar

For første gang på to år øker konkurstallene. Antall konkurser stiger med 18%, sammenlignet med januar 2021. Økningen er størst innenfor bygg og anleggsbransjen, mens detaljhandelen går klar.

Publisert Sist oppdatert

206 norske selskaper gikk konkurs i januar i år.

– På generell basis ser vi at selskaper med hyppig utskiftning av ledelse og styre er overrepresentert blant de selskapene som går konkurs, sier Per Fjærestad, daglig leder i kredittopplysningsbyrået Creditsafe Norway.

Nå som samfunnet åpner mer opp og koronatiltakene blir lettet, kan vi vente oss noe flere konkurser, i følge Creditsafe.

– Vi har fremdeles kunstig lave konkurstall, men nå ser vi muligens et taktskifte. For første gang på lenge ser vi en økning i antall konkurser, og kanskje ser vi også at vi nærmer oss starten på en normalsituasjon, kommenterer Per Fjærestad.

206 konkurser i årets første måned markerer ikke bare en konkursøkning på 18% sammenlignet med januar 2021 (175 konkurser), men også et mulig vendepunkt for konkursutviklingen i Norge, mener Fjærestad.

Lavere antall konkurser i to år

Siden de første koronatiltakene trådte i kraft i mars 2020 har det vært en konsekvent trend i norsk næringsliv: Hver eneste måned i 22 måneder har konkurstallene vært lavere enn tilsvarende måned året før.

– Pandemien bidro til å fryse aktiviteten i næringslivet. Selskaper dro ikke med seg stor gjeld eller kostnader og de som hadde muligheten kunne benytte seg av gode permitteringsordninger i forbindelse med coronapandemien, så det bidro nok til at færre selskaper gikk konkurs under pandemien, sier Fjærestad til Dagens Perspektiv.

Til tross for oppgangen fra fjoråret er konkurstallene for januar likevel betraktelig lavere enn i 2019 og 2020, med henholdsvis 326 og 356 konkurser.

– Majoriteten av norske selskaper er stabile små selskaper, med god økonomi og er ikke i stor grad påvirket av pandemien, sier Fjærestad til Dagens Perspektiv.

Minst konkurser i detaljhandelen

Innen spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet gikk 34 selskaper konkurs, opp 36% sammenlignet med 29 konkurser i januar 2021. For oppføring av bygninger viser tallene 27 konkurser, opp 29% fra 21 konkurser i fjor.

Fjærestad påpeker at bygg- og anleggsbransjen er en bransje som gjerne består av mange små selskaper og er en utsatt bransje med tanke på konkurser.

Størst økning var det i agentur- og engroshandel med 17 konkurser i januar i år, opp hele 55% sammenlignet med 11 konkurser i januar i fjor.

– Det interessante her er at tallene i de koronautsatte bransjene fremdeles er stabil lave. 13 konkurser i serveringsbransjen er nøyaktig det samme som i januar i fjor, sier han. Detaljhandelen går klar av utviklingen, med kun 18 konkurser og en nedgang på 25% sammenlignet med fjoråret, påpeker Fjærestad.

Flest konkurser i Nordland

Tallene fra Creditsafe viser at 12 selskaper i landets nest nordligste gikk konkurs i januar i år, sammenlignet med kun ett i fjorårets første måned. I Oslo gikk 34 selskaper konkurs i januar 2022, sammenlignet med 24 selskaper i januar 2021. Dette tilsvarer en økning på 36 prosent.

Den unaturlig høye økningen i Nordland skyldes naturligvis det generelt lave antallet selskaper, og dermed også konkurser, men den gir likevel et interessant innblikk i en potensiell kursendring også å fylkesbasis, i følge Fjærestad.

For første gang siden mars 2020 øker også konkurstallene i majoriteten av Norges fylker. Kun Rogaland (-25%), Viken (-13%) og Vestland (-6%) så en nedgang i konkurser i januar, mens Innlandet hadde samme antall konkurser som i fjor.

Øker fra lavt nivå

Fjærestad understreker at konkursøkningen vi nå ser i realiteten skyldes relativt små nyanser.

– Prosentmessig blir det likevel en markant økning, og dersom denne kurven fortsetter vil vi kanskje på sikt se på dette som et vendepunkt. Det vil i så fall være helt i tråd med det vi har sagt hele veien, om at vi må forvente en korrigering tilbake mot normalen, men ikke nødvendigvis et konkursras, sier han.

Fremover tror Per Fjærestad at økningen i antall konkurser fortsetter, men påpeker at Creditsafe ikke har prognoser for utviklingen fremover.

– Antagelig vil vi se en økning i løpet av året, sier han.

Powered by Labrador CMS