Samfunn

KUTT: – Det er ikke redelig å karakterisere det som en inkluderingsdugnad, og fremstille det som en satsing når det i realiteten er et kutt, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Dagsavisen.

Regjeringen skulker dugnaden

Kutt i tiltaksplasser viser at regjeringen ikke vil delta i inkluderingsdugnaden den selv har invitert til, mener Arbeiderpartiets nestleder. Arbeidsministeren avviser kritikken.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har flagget en inkluderingsdugnad som en av sine hovedsaker. Men når regjeringen kutter 1000 tiltaksplasser i revidert nasjonalbudsjett, viser det at den ikke stiller opp på dugnaden, mener Ap-nestleder Hadia Tajik.

– Vi har hørt om inkluderingsdugnaden som skal være en storsatsing fra regjeringen. I revidert nasjonalbudsjett ser vi at de starter denne dugnaden med kutt – det kuttes 83,6 millioner kroner i Navs virkemidler. Det betyr i praksis at de fjerner 1000 tiltaksplasser, samtidig som de sier: «Nå må vi få flere i arbeid», sier Tajik til Dagsavisen.

– Med andre ord: De inviterer til en dugnad som de selv ikke har tenkt til å stille opp på, sier Tajik, som er første nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Enkelte grupper i befolkningen har fortsatt en høy andel utenfor arbeid.

Puslete satsing

I revidert nasjonalbudsjett legges det opp til 14 000 tiltaksplasser for ordinære arbeidssøkere, mot 15 000 i det opprinnelige 2018-budsjettet, ifølge Dagsavisen.

– Det er ikke redelig å karakterisere det som en inkluderingsdugnad, og fremstille det som en satsing når det i realiteten er et kutt, sier Tajik.

I det reviderte budsjettet varsler regjeringen at den setter av penger til å ansette 36 nye markedskontakter i Nav. Men det er for puslete, mener Arbeiderpartiets nestleder.

– Det mener vi i Ap at er å ta ganske lett på en stor utfordring. I den ene enden har det aldri vært flere unge på vei til å bli uføre som nå. Det har vært en ganske eksplosiv økning over flere år. Og i den andre enden har vi også en ungdomsarbeidsledighet på 8,4 prosent, det ligger fortsatt rundt det samme nivået som vi hadde under finanskrisen. Enkelte grupper i befolkningen har fortsatt en høy andel utenfor arbeid, sier Tajik til Dagsavisen.

Det er etterspørsel etter arbeidskraft, flere er i jobb, færre er arbeidsledige.

Hauglie tilbakeviser kritikken

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie avviser kritikken fra Tajik.

– Når det går så det suser trenger vi ikke flere arbeidsledighet på tiltak, vi må få flere over i ordinære jobber. Ja, vi valgte å ha et svært høyt tiltaksnivå under de tøffe tidene på grunn av oljeprisfallet. Men nå peker pilene oppover, skriver Hauglie i en e-post til Dagsavisen.

– Det er etterspørsel etter arbeidskraft, flere er i jobb, færre er arbeidsledige. Da foreslår vi å redusere omfanget av tiltakene noe, forteller Hauglie.

Statsråden deler Tajiks bekymring for det økende antallet unge uføre, men mener regjeringen har tatt grep.

– Vi har gjort store endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger, vi har innført aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og satt i gang en egen ungdomsinnsats over hele landet. Slik kommer utsatte unge raskt i jobb og aktivitet.

Velferd + DP

Powered by Labrador CMS