Samfunn

Økt etterspørsel etter laks har bidratt til solid vekst for norsk sjømat i USA.

Rekordhøy sjømateksport i første halvår

Tross fall i eksporten av ørret, sild og skalldyr, har norsk sjømateksport aldri vært større. Første halvår i år ble det eksportert sjømat for 46,3 milliarder.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av årets seks første måneder er 1,3 millioner tonn sjømat eksportert til en verdi av 46,3 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 4 prosent og en økning i verdi på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er hentet fra Norges sjømatråd.

Laks trekker opp

– Første halvår er preget av rekordhøye priser for laks. Fortsatt økning i etterspørselen i kombinasjon med redusert tilbud av laks globalt er årsaken til prisveksten, sier analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

Laks sto for 31,5 milliarder av eksportkronene. I løpet av perioden er det eksportert 451.000 tonn. Volumet har holdt seg på samme nivå som første halvår i 2016, men verdien har økt med 13 prosent. I juni var gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks 68,80 kroner per kilo, mens den i juni i fjor var 65,36 kroner.

Klippfiskeksporten har økt med 19 prosent til 42.000 tonn, og verdien har økt med 14 prosent. Makrelleksporten er redusert i volum med 6 prosent til 97.000 tonn, mens verdien har økt med 3 prosent.

Av fersk og fryst torsk er det eksportert henholdsvis 54.000 og 39.000 tonn i første halvår. Eksporten av den fryste torsken er redusert med 4 prosent, mens verdien har holdt seg på samme nivå. Eksporten av fersk torsk har økt med 7 prosent, og verdien er økt med 10 prosent.

Skalldyr trekker ned

Kongekrabbeeksporten har sunket med 27 prosent til 706 tonn. Verdien falt med 14 prosent. Eksporten av reker falt med 14 prosent til 4.000 tonn, og verdien falt med 19 prosent.

Eksporten av ørret har falt med 56 prosent til 16.600 tonn i første halvår, og verdien har sunket med 31 prosent. De største ørretkundene er Japan, USA og Hviterussland. Eksporten av sild har falt med 11 prosent, til 124.000 tonn. Verdien falt med 3 prosent.

Kraftig norsk laksevekst i USA

Eksporten av norsk laks til USA har økt med over 50 prosent. Amerikanerne vil ha stadig mer laks, men en proteksjonistisk Trump kan stoppe veksten.

Den samlede norske sjømateksporten til USA økte med 36 prosent i første halvår og ga 3 milliarder kroner i inntekter. For lakseeksporten var veksten på hele 54 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

– USA er et kjøpesterkt marked, og den sterke valutaen har gjort at prisøkningen på laks har hatt mindre effekt der enn andre steder, forteller analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd. Han trekker også fram mindre konkurranse fra Canada og Chile som har problemer med lakseproduksjonen.

USA er blant verdens største importører og eksportører av sjømat, men president Donald Trump har lenge varslet en mer proteksjonistisk handelspolitikk. Det kan få konsekvenser for norsk fisk.

– Den norske eksporten går til 140 markeder, og ingen av dem er dominerende. Dermed er konsekvensen av å miste ett marked begrenset, men det kan ha dramatisk effekt for enkelte aktører som satser hardt på USA, sier Aandahl.

Powered by Labrador CMS