Samfunn

Rovdyrdebatten inn i Stortinget

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) møter torsdag fraksjonslederne i Stortingets energi- og miljøkomité og Venstre for å sondere mulighetene for et nytt rovviltforlik.

Publisert Sist oppdatert
Fakta om norske rovdyr

Opposisjonspartiene har så langt vært lite villige til å bidra. De ser uenigheten innad i regjeringen og har ikke vist noen interesse for å rake kastanjene ut av ilden for statsminister Jens Stoltenberg (Ap). Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet står for to ulike syn i rovdyrforvaltningen. Arbeiderpartiets muligheter for å få til et forlik som de to minste partiene kan godta, synes å være små.

Utenfor Stortinget står miljøorganisasjonene, med WWF og Norges Naturvernforbundet i spissen, og bondeorganisasjonene steilt mot hverandre i synet på hvor stor rovdyrbestanden bør være.

Det nye forliket skal erstatte rovdyrforliket fra 2004. Dette forliket har som mål både å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene, bjørn, ulv, jerv og gaupe, og fortsatt utnyttelse av utmarksbeite for sau. Bestandsmålene for rovdyrene er fastsatt i form av antall årlige ungekull.

Miljøvernorganisasjonene mener forliket er helt utilstrekkelig for å sikre rovdyrene en plass i norsk fauna. Bondeorganisasjonene mener det gjør det umulig å drive med sau i utmarksområder. (©NTB)

factbox_111

Fakta om norske rovdyr
Powered by Labrador CMS