Annonse
vannkraft_oddat.jpg
Det er rekordlite vann i norske kraftmagasiner, viser de siste tallene fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Setter gasskraftverkene i beredskap

Allerede høye kraftpriser stiger ytterligere for hver dag som går uten nedbør. Samtidig er det rekordlite vann i norske kraftmagasiner, viser de siste tallene fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Og vannstanden synker raskere enn tidligere førjulsvintre.

Utsiktene for vinterhalvåret er så dramatiske at Statnett nå har søkt Olje- og energidepartementet om å få sette de mobile gasskraftverkene i beredskap. Belastningen på deler av linjenettet er så stor i forhold til kapasiteten at selve infrastrukturen er truet.

Til tross for relativt lav produksjonskapasitet, kan de mobile gasskraftverkene vise seg uvurderlige for strømforbrukerne i Midt-Norge og bergensområdet hvis en linje eller en transformator skulle gå ned.

Kraftverkene skal kunne settes i drift på to-tre timer når de er på det beredskapsnivået Statnett ønsker.

Uvurderlig gasskraft

– Fyllingsgraden er svært lav og kraftforbruket svært høyt. Vi har søkt departementet om dispensasjon til å sette gasskraftverkene i beredskap på samme nivå som sist vinter, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett til NTB.

Fyllingsgraden lå i forrige uke på 57,6 prosent – godt under minimumsmålingen de siste 20 årene på 60,6 prosent og langt under den såkalte medianverdien på 80,5 prosent, viser de siste NVE-tallene.

I store deler av forrige vinter var forsyningssikkerheten til bergensområdet svært utsatt. Forbrukerne i Midt-Norge opplevde på sin side rekordhøye strømpriser, delvis på grunn av lav produksjon i Norge og at svensk atomkraftproduksjon bare gikk på 50-60 prosent av kapasiteten.

Spesielt i år er det dessuten at magasinene har et unormalt dårlig utgangspunkt ved inngangen til vinteren fordi de ble så å si tømt sist vinter i tillegg til at det har vært lite nedbør i år.

Dystre utsikter

Nå viser det seg i tillegg at svenskene har utsatt oppstarten av to atomreaktorer som har vært nedstengt for vedlikehold, ifølge VG. De skulle ha blitt startet opp igjen for en uke siden, men det kan tidligst skje siste helga før jul.

Midt-Norge toppet prisstatistikken onsdag med 146 øre per kilowattime når moms, nettleie og forbruksavgift er tatt, med ifølge utregningene til VG. Ikke i noen deler av landet kan forbrukerne nyte godt av prisen under én kroner kilowattimen.

– Det er særdeles uheldig at store produksjonsenheter ikke er i drift når vi trenger dem som mest. Vi er spesielt bekymret for Midt-Norge, men når magasinene tappes raskere enn de fylles vil situasjonen kunne spre seg også til andre deler av landet, sier Akselsen.

Søknaden som nå ligger til behandling i Olje- og energidepartementet gjelder for alle vintre fram til kraftlinjen fra Sogn og Fjordane til Sunnmøre (Ørskog-Fardal) står klar til bruk i 2015. (©NTB)

 

Annonse
Annonse