Annonse
anleggsplass_kr.jpg

Utbyggere vil endre byggeforskriftene

OBOS, Selvaag Bolig og NBBL (Norske Boligbyggerlag) skal i dag presentere et forslag om endringer i byggeforskriftene.

Utbyggerne skal presentere endringsforslagene under et møte i Kommunaldepartementet. Det skriver Aftenposten torsdag.

Utbyggerne ønsker lovendringer som gjør det mulig å øke utnyttelsesgraden på tomtene, det vil i tettbygde strøk bety å få bygge mer i høyden. De ønsker samtidig at kommunene gis adgang til å gi dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan uten at det er krav om ny reguleringsplan.

De ønsker også en lemping på ulike forskrifter. Særlig gjelder dette kravet til tilgjengelihet og tilrettelegging for folk med funksjonshemminger. Andre forskrifter der de ønsker endringer er brannforskriften og kravet til uavhengig kontroll.

Samtidig ønsker utbyggerne at alt som angår plan- og byggesaker samles i Kommunaldepartemenet og at det på sikt opprettes en egen boligminister-post. I dag behandles overordnede plansaker i Miljøverndepartemenet, mens byggesaker behandles i Kommunaldepartementet.

 

Annonse
Annonse