Samfunn

Tre samfunnsøkonomer ved NTNU i Trondheim hevder at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) (bildet) later til å tro han er ansatt som ambassadør og lobbyist for norsk sjømatnæring.

Samfunnsøkonomer går i rette med Sandberg

Tre samfunnsøkonomer ved NTNU i Trondheim hevder fiskeriminister Per Sandberg (Frp) later til å tro han er ansatt som ambassadør og lobbyist for norsk sjømatnæring.

Publisert Sist oppdatert
I en kronikk i Aftenposten med tittelen «Sandberg og den mørke kraften», svarer førsteamanuensis Anne Borge Johannesen og professorene Jon Olaf Olaussen og Anders Skonhoft på et oppgjør med «motkreftene som svekker norsk fiskerinæring» som statsråden varslet i avisa 20. februar.

På spørsmål om hvem de mørke motkreftene er, svarer han ifølge de tre at det er «politikere, professorer, institusjoner, de finnes på universitetene våre og i akademia».

«Han sier rett ut at professorer og ansatte på universitetene ikke skal ta for seg kritikkverdige forhold innen fiskeriene. De skal heller ikke bruke sin fagkunnskap for å ytre seg om de store og voksende miljøproblemene norsk oppdrettsnæring står overfor», skriver de i sin kronikk.

De mener at det Sandberg sier og ønsker, er kjente synspunkter fra totalitære regimer og avslutter med å spørre hvordan ministeren som har ansvaret for universitetene, stiller seg til fiskeriministerens uttalelser.

Powered by Labrador CMS