Nyskaping

Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Satsing på eksportprogram for norsk arkitektur

Regjeringen gir Innovasjon Norge i oppdrag å gjennomføre et eksportprogram for arkitektur i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DogA).

Publisert Sist oppdatert

Programmet skal bistå norske arkitektbedrifter med internasjonale ambisjoner og har en ramme på 10 millioner kroner, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Norsk arkitektur har et mye større eksportpotensial enn det vi frem til nå har klart å realisere. Interessen for nordisk og norsk arkitektur er sterk og økende, og bransjen har kunnskap og kompetanse som etterspørres internasjonalt. En rekke arkitekter deltar allerede på flere internasjonale arenaer og utstillinger, og høster internasjonale utmerkelser. Men nå er det på tide å hente mer av potensialet. Derfor tar vi initiativet til helt nytt eksportprogram, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Økt verdiskaping i arkitekturbransjen

I perioden 2008-2014 har verdiskapningen og sysselsettingen i den norske arkitekturbransjen økt med respektive 34 prosent og 10 prosent, ifølge en undersøkelse fra BI Centre for Creative Industries og Menon. Tall fra Prognosesenteret viser at arkitekturbransjen hadde en samlet omsetning på 7 mrd. kroner i 2014, men under én prosent av omsetningen var relatert til eksport.

– Norsk arkitektur springer ut av den norske samfunnsmodellen og skaper inkluderende og bærekraftige bygg og omgivelser. Dette ser vi at har et stort eksportpotensial i den omstillingen fremtidens byer står overfor verden over. Det er få arkitektbedrifter som har tatt steget ut i verden, men de som har gjort det, har fått gode resultater. Det er derfor gledelig å kunne bidra til at flere kan etablere seg internasjonalt, sier næringsminister Monica Mæland.

Mal etter eksportprogram Spill ut i verden

Pilotprosjektet skal gjennomføres etter mal fra Spill ut i verden. Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Norsk filminstitutt samarbeider om Spill ut i verden, som ble igangsatt i 2016 og vil avsluttes i løpet av 2017.

– Jeg er glad for at norske arkitektbedrifter får støtte gjennom det nye eksportprogrammet. Utenrikstjenesten jobber for norsk arkitektur internasjonalt, både for å styrke bransjenes muligheter ute og for å øke verdiskapingen. Norsk byggekunst har de siste årene gjort seg gjeldende internasjonalt, og bidrar til økt kunnskap og interesse for Norge som en innovativ kultur- og kunnskapsnasjon, sier utenriksminister Børge Brende.

Tett samarbeid med bransjen

Det er behov for å prøve ut og høste erfaringer med programmer som skal bidra til verdiskaping og vekst. Arkitektur ut i verden er et utviklingsarbeid som skal gjennomføres i samarbeid med DogA og i tett dialog med bransjen.

– Dette programmet gir muligheten for å arbeide tett med utvalgte bedrifter med målrettet eksport. Vi gleder oss veldig til å arbeide med programmet og skape konkrete resultater på vegne av norske arkitekter, sier administrerende direktør for DOGA, Trude Gomnæs Ugelstad.

Høyt internasjonalt nivå

– Kvaliteten på norsk kunst og kreativ kompetanse holder et høyt internasjonalt nivå. Nå handler det om hvordan vi skal få den ut i verden, til publikum og forbrukermarkedet, men også til øvrig næringsliv og til bedriftsmarkedet. Innovasjon Norge takker for tilliten og ser frem til å ta fatt på arbeidet med eksportprogrammet og de øvrige tiltakene i oppdraget fra Kulturdepartementet, sier direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

Arkitektur ut i verden vil bli utlyst som en åpen konkurranse i løpet av april. Deltakelse i programmet avklares før sommeren. Programmet vil ha oppstart høsten 2017 og vare i rundt et år.

Powered by Labrador CMS