Samfunn

Christine Bergland.

Slutter som e-helsedirektør

Christine Bergland har sagt opp, og slutter som direktør i Direktoratet for e-helse. – Tiden er moden for å overlate ledelsen av direktoratet til en annen, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

Bergland har stått i spissen for digitaliseringen av Helse-Norge i snart 11 år.

Hun har ledet direktoratet siden opprettelsen i 2016. I årene 2010 til 2016 var hun divisjonsdirektør i e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet. En periode var hun også assisterende helsedirektør.

– Jeg er privilegert som i en årrekke har fått jobbe sammen med dyktige kollegaer i Helsedirektoratet, senere Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett for å realisere målet om en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste. Det haster å digitalisere Helse-Norge, og jeg har derfor lagt stor vekt på å oppnå resultater, sier Christine Bergland.

I hennes periode er Direktoratet for e-helse etablert, og har blitt en myndighet, et fagorgan og en pådriver på e-helsefeltet. Sektoren har fått ordningen med automatisk frikort, har innført meldingsutveksling og de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, e-resept og Helsenorge er lansert. Dette er løsninger som daglig gjør hverdagen enklere og tryggere for både innbyggere og helsepersonell, og som er blitt solide plattformer som det nå bygges videre på i arbeidet med helhetlig digital samhandling. Årene Bergland har ledet direktoratet har sektoren fått en nasjonal styringsmodell som samler dem om felles retning for digitaliseringen.

Utredningen av felles kommunal journalløsning og helhetlig samhandling er ferdigstilt og Bergland er svært glad for at kommunene nå går sammen i et historisk samarbeid om den felles journalløsningen. I regjerningens forslag til statsbudsjett ligger det inne finansiering av både journal- og samhandlingsløsninger. Denne uken ble det vedtatt endringer i helseregisterloven som danner grunnlaget for å gi forskere raskere og enklere tilgang til helsedata gjennom helseanalyseplattformen.

– Jeg har fått lede e-helsearbeidet i Norge i en oppbyggings- og vekstfase, og det har vært veldig spennende. Arbeidet går nå over i en annen fase, og jeg opplever derfor at tiden er inne for å overlate ledelsen av direktoratet til en annen profil, sier Bergland.

Direktoratet har det siste året måtte tåle både faglig debatt om Akson og sterk kritikk for konsulentbruken. Bergland sier dette har vært krevende.

– I direktoratet er det om lag 170 kompetente ansatte, som hver dag står på for et enklere Helse-Norge. Bildet som har blitt skapt i media av et konsulentstyrt direktorat stemmer ikke, og er svært urettferdig overfor disse dyktige medarbeiderne. Kanskje kan det at jeg slutter gi mer arbeidsro fremover, sier Bergland.

Bergland går over i en stilling i Helse- og omsorgsdepartementet og strategidirektør Karl Vestli vil fungere som direktør i Direktoratet for e-helse inntil ny direktør er ansatt.

Powered by Labrador CMS