Samfunn

Folkebevegelsen for lokalsykehusene demonstrerte for politisk styring av sykehussektoren og bevaring av lokalsykehusene i begynnelsen av desember. Jølster-ordfører Gerd Dvergsdal vil legge ned fødetilbudet ved sykehusene i Nordfjordeid og Lærdal.

Sp-ordfører på kollisjonskurs med eget parti

Sp sentralt er uenig med sitt partioppnevnte styremedlem i Helse Vest, Jølster-ordfører Gerd Dvergsdal. Stikk i strid med partiets politikk vil hun legge ned fødetilbudet ved sykehusene i Nordfjordeid og Lærdal.

Publisert Sist oppdatert

Sps nestleder Trygve Slagsvold Vedum slår fast at partiet kan godta spesialisering og en viss sentralisering, men at grensen går ved akutt- og fødetilbud.

– Vi vil sikre disse tjenestene ved lokalsykehus i hele landet. Akutt- og fødetilbud må være tilgjengelige der folk bor, men det utelukker ikke at vi kan endre oppgaveforedlingen når det gjelder spesialisthjelp, sier Slagsvold Vedum til NTB.

Han understreker at det var en klar grunn til at de rødgrønne i Soria Moria-erklæringen fra 2005 satte inne partipolitisk oppnevnte medlemmer i de regionale helseforetakene.

Politiet mandat

– Vi ønsket representanter med et politisk mandat for å tilføre styrene et bredere samfunnsperspektiv. Det er derfor naturlig at partioppnevnte representanter følger partiets politikk, sier Sps andre nestleder.

Han kjenner ikke detaljene i det som skjer i Helse Vest, men tror ikke det blir snakk om å gripe inn og overstyre Dvergsdal.

– Et styre skal representere ulike perspektiver og utvise fleksibilitet. Det blir ikke snakk om å løfte noen moralsk pekefinger, men de som er politisk oppnevnt til et slikte styre, har et partiprogram å forholde seg til, presiserer Slagsvold Vedum.

Han ser fram til Stortingets behandling av Nasjonal Helseplan denne våren, den neste store anledningen til å gå gjennom det komplekse byggverket som sykehusnorge utgjør. Her vil eventuelle nedleggelser av lokalsykehus, arbeidsfordeling og spesialisering og geografiske hensyn komme opp for fullt.

Distansere seg

Jølster-ordfører Dvergsdal sa til NRK Dagsnytt mandag at hun som styremedlem i et helseforetak av og til må distansere seg fra politikken og se mer på de faglige rapporter.

Hun går inn for å flytte fødeavdelingene fra de to lokalsykehusene i Nordfjordeid og Lærdal, Sp-leder Liv Signe Navarsetes hjemkommune, til sykehuset i Førde.

Den endelige beslutningen er det departementet som tar. Flere ordførere påpeker overfor NRK at det haster med å skape klarhet og at departementet må bestemme seg innen utgangen av måneden.

Ifølge en undersøkelse Aftenposten presenterte på senhøsten i fjor, feier det en bølge av sentralisering over sykehusnorge. Ved så mange som en tredel av de 50 lokalsykehusene i landet er det konflikt om nedleggelse eller endringer i arbeidsfordelingen mellom sykehusene.

Økonomisk Rapport skriver at lokalsykehus ti steder i landet står i fare for å miste akuttkirurgi og fødetilbud. (©NTB)

Powered by Labrador CMS