Samfunn

En glad prisvinner, direktør for Trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, Bodil Rønning Dreyer (t.v.) sammen leder for juryen, Hilde Singsaas, som er direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Statens vegvesen vant Bedre stat-prisen for 2020

Statens vegvesen ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2020 for selvbetjeningsløsningen enklere kjøp og salg av bil.

Publisert Sist oppdatert

Direktør Hilde Singsaas i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) delte ut prisen på den årlige styringskonferansen i Oslo i dag.

– Statens vegvesen har spart både innbyggere og forvaltningen for tid og penger ved å gjøre kjøp og salg av bil til en heldigital og sømløs tjeneste for befolkningen. Jeg gratulerer Statens vegvesen med en velfortjent pris, sier Hilde Singsaas i en melding.

Statens vegvesen mottar over én million salgsmeldinger hvert år og det gjennomføres over 650 000 omregistreringer av bil.

Prisgevinst på 373 millioner hvert år

Juryen skriver i sin begrunnelse at tiltaket er enkelt og godt med tydelige gevinster for brukere, virksomhet og samfunn. Et konservativt anslag på prissatte gevinster er 373 millioner kroner hvert år.

Den heldigitale og sømløse tjenesten har redusert etatens ressursbruk betraktelig.

Etaten har også vært forbilledlig i å involvere brukerne i utviklingen av tjenesten, samordne seg med andre relevante etater og tilgjengeliggjøre data.

De som har sittet i juryen er DFØs direktør Hilde Singsaas, leder av tankesmien Civita, Kristin Clemet, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, leder av Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen og professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Styringskonferansen er den største fagkonferansen for styring i staten. Den har som mål å inspirere og motivere til god styring i statlige virksomheter.

Powered by Labrador CMS