Samfunn

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har selv ledet arbeidet med å meisle ut partiprogrammet som skal sørge for valgseier neste høst.

Støres hårete eksportmål: 50 prosent opp på ti år

Arbeiderpartiet vil gå til valg på en storstilt industrisatsing. Mål: 50 prosent økt fastlandseksport innen 2030.

Publisert Sist oppdatert

– De kommende årene trenger vi flere hundre tusen nye arbeidsplasser for å få hele folket i arbeid. Eksporten av varer og tjenester må opp, slår Ap fram i sitt programutkast som NTB har fått tilgang til.

En rekke ganger understrekes det at staten må og skal ta en langt større rolle i industrien hvis Ap får makt.

– Den aktive næringspolitikken skal gjenreises, heter det.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har selv ledet arbeidet med å meisle ut partiprogrammet som skal sørge for valgseier neste høst. Forslaget legges fram fredag.

Slik skal Støre nå målet

Arbeiderpartiet trekker fram fornybare eksportnæringer som havvind, hydrogen og trevirke som næringer som kan vokse ut av olje- og gassindustrien og bli Norges nye levebrød.

Partiets mål er å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030. Det skal nås gjennom:

  • Bransjevise avtaler mellom næringsliv, fagbevegelse og myndigheter som forplikter til å satse der eksportpotensial er størst.

  • Industrielle partnerskap på myndighets- og bransjenivå med andre land og EU.

  • Forenkling av virkemiddelapparatet som må bli enklere og lettere tilgjengelig.

  • At eksportfremme blir en kjerneoppgave i utenrikstjenesten og forvaltningen.

Investerer i møbler

For å illustrere industrisatsingen i programmet la Støre ut på en turné i Oslo og Innlandet torsdag.

Han starter dagen hos møbelprodusenten Vestre, som nå stikker spaden i jorda for å bygge «verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk» på Magnor i Innlandet.

Møbelfabrikken The Plus til 300 millioner kroner beskrives som den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. Målet er at den skal bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon.

Det er slike prosjekter Støre vil ha flere av. Mange flere.

Dystert bakteppe

Bakgrunnen for industrisatsingen er dystre eksporttall det siste tiåret.

Det norske handelsunderskuddet, med olje og gass holdt utenfor, har nemlig blitt større hvert eneste år siden 2010: Mens underskuddet var på 179 milliarder kroner i 2010, hadde det økt til 401 milliarder i fjor.

Og det er bred politisk enighet om at Norge må finne andre næringer enn olje og gass å tjene penger på i tiårene fremover.

Andre pilarer i Ap-satsingen er å føre en «ansvarlig skattepolitikk» og å «stå opp for EØS-avtalen», en avtale rødgrønne partnere som Senterpartiet og SV stadig angriper.

Arbeiderpartiet ønsker dessuten å «fornye og forsterke» den såkalte trepartsmodellen, nemlig samarbeidet mellom arbeidslivets parter, næringslivet og staten.

Powered by Labrador CMS