Samfunn

Universitetet i Oslo sett fra sørsiden av området. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet i satsingen, ifølge NSO.

Stort etterslep i regjeringens studentboligsatsing

Færre enn 15 prosent av studentene i Norge får mulighet til å bo i studentbolig i år

Publisert Sist oppdatert

Det viser Norsk studentorganisasjons (NSO) studentboligundersøkelse som ble offentliggjort mandag. NSO mener regjeringens satsing på flere studieplasser krever en tilsvarende satsing på flere studentboliger.

– Det mangler fortsatt over 14 000 boliger for å nå målet om at 20 prosent av studentene skal ha mulighet til å bo i studentbolig. En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen i en pressemelding.

Kamp om studentboligene

I går fikk 98.000 søkere tilbud om studieplass. Med et stadig økende studenttall blir det også flere studenter som kjemper om studentboligene, og dermed flere som må inn i et allerede presset privat leiemarked.

– Med et stadig presset privat boligmarked er det viktig med videre satsing på studentboliger og økte kostnadsrammer for studentsamskipnadene. Med økt statstilskudd vil vi sikre lavere leiepris for studenter som er hardt presset økonomisk, fortsetter Mikalsen.

Den største enkeltutgiften til studenter er bolig. Da tilskuddsrammen ble justert i 2004 utgjorde den 60 prosent av kostnadsrammen. I dag utgjør den derimot i underkant av 40 prosent. Det har med andre ord vært en kraftig nedgang frem til i dag, som gjør at studentenes månedsleie stiger.

– Tilskuddet for bygging av studentboliger har for lengst vippet over fra en jevn fordeling mellom studentene og staten, til at studentene nå selv må ta den største delen av regningen. Regjeringen har satt ned et utvalg, det er bra, men vi vet allerede at ramme og tilskudd må øke, så det trenger ikke vente – flere studentboliger er en forutsetning for reel lik rett til utdanning, avslutter Mikalsen.

Powered by Labrador CMS