Samfunnsansvar

Lyssatt: For første gang i historien har Stortinget gått sammen med organisasjonslivet om felles mål i en egen markering.

Stortinget i flomlys markerte FNs nye bærekraftmål

Folkemengder i 200 byer og over hundre land markerte i går kveld FNs nye bærekraftsmål, som i dag skal vedtas i FNs hovedforsamling.

Publisert Sist oppdatert

I dag vedtar verdens regjeringssjefer nye bærekraftsmål i FN, og med det forplikter de å utrydde ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse farlige klimaendringer. De nye bærekraftsmålene er oppskriften på hvordan verdenssamfunnet skal jobbe mot en tryggere og mer rettferdig verden for alle.

Bærekraftsmålene sier at vi fram mot 2030 skal utrydde fattigdom, utjevne forskjeller, sikre alle utdanning og arbeid, gi alle mulighet for god helse og trygghet, beskytte miljøet mot farlige klimaendringer og hindre konflikter. Målene gjelder alle land i verden, til forskjell fra Tusenårsmålene som fokuserte på fattige land.

skal verdens ledere vedta 17 mål for en bedre verden på FNs generalforsamling. Målene skal nås innen 2030 og kalles FNs bærekraftmål. I går kveld ble Stortinget lyssatt med budskapet #LightTheWay, som er den globale kampanjen for FNs bærekraftsmål. Stortingspresident Olemic Thommessen holdt appell under markeringen, og sa det var en historisk begivenhet, der alle verdens land enes om felles mål.

– Demokrati, deltakelse og gode styresett er helt nødvendig dersom bærekraftsmålene skal kunne gjennomføres. Folkevalgte må gis anledning til å overvåke, følge med og følge opp de forpliktelsene myndighetene påtar seg gjennom FNs nye bærekraftsmål. Det er ikke noen selvfølge i alle land, sa Thommessen.

– Nå har vi mulighet til å være den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har mulighet til å stoppe farlige klimaendringer. Derfor er denne markeringen historisk, sier Gry Stordahl, norsk koordinator for den globale koalisjonen for bærekraftsmålene Action/2015.

Kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna var konferansier under arrangementet utenfor Stortinget. Hun mener de nye bærekraftsmålene er ambisiøse, men ikke urealistiske.

– Ikke la kritikerne få deg til å tro at en bedre verden ikke er mulig, framholdt Hegna.

FNs bærekraftsmål

I dag, fredag 25. september skal verdens ledere vedta 17 mål for en bedre verden på FNs generalforsamling. Målene skal nås innen 2030 og kalles FNs bærekraftmål.

 1. Utrydde fattigdom
 2. Utrydde sult
 3. God helse
 4. God utdanning
 5. Likestilling for gutter og jenter
 6. Rent vann og gode sanitærforhold
 7. Fornybar energi
 8. Gode arbeidsforhold og økonomisk vekst
 9. Fornyelse og god infrastruktur (veier, havner, rørsystemer, kraftforsyning osv.)
 10. Minske ulikheter i land og mellom land
 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 12. Ansvarlig forbruk
 13. Bekjempe klimaendringer
 14. Livet under vann
 15. Livet på land
 16. Fred og rettferdighet
 17. Samarbeid for å nå målene
Powered by Labrador CMS