kommentarer

Terras elendighet

Terras rådgivere er et skrekkens eksempel på elendig investeringsrådgivning. Det vil koste dem svindyrt å gjenopprette tillit. Garantier på 70 millioner er ikke nok for sin del av ansvaret for amerikaeventyret som endte i et kommunalt mareritt, skriver redaktør Magne Lerø.

Publisert Sist oppdatert

På ungdomsskolen lærer alle at det tryggeste er å plassere penger i bank. Å investere i aksjefond gir vanligvis større avkastning, men risikoen er større. Både risiko og gevinstmuligheter er større dersom man kjøper aksjer i et selskap. I tillegg finnes det ulike fond og investeringsprodukter som tilbyr en langt høyre avkastning, men der risikoen er desto større. Alle som ikke har høy kompetanse, frarådes til å våge seg ut over aksjefond, med mindre man har godt med midler som det ikke gjør så mye om en taper. Og man må aldri oppta lån for å investere i aksjer eller andre verdipapirer som forventes å gi god avkastning. Aldri.

Dette er ABCen, nærmest barnelærdom. At kommuner låner penger for å spekulere i amerikanske verdipapirer, er så hodeløst, pinlig og brudd på all sunn fornuft, at det ikke er noe unnskyldning for det. Det er bare å la hoder rulle. Men det er ikke så lett. Det er kommunenes øverste ledelse som har gjort investeringene. De har gått i baret hele bunten. De må gjerne hudflette Terra for å ha gjort en elendig jobb som rådgivere, advare alle andre mot dem, kreve erstatning i hundremillionersklassen og rope hurra når Kredittilsynet er blitt bedt om å vurdere om Terras ivrige selgere faktisk har begått økonomiske kriminalitet. Men det forhindrer ikke at de ledelsen i de kommunene det gjelder må legge seg flate og be innbyggerne om unnskyldning. Om de føler seg aldri så lurt, har de sviktet sitt ansvar. Å låne penger for å spekulere i Amerika er tåpelig og amatørskap på sitt verste.

Vi kan gjerne diskutere om staten skal stramme inn på kommunenes mulighet til å investere sine midler der de mener det gir en god, men forsvarlig avkastning. Men det er ille at staten må pålegge kommuner å ikke foreta seg noe så pass idiotisk som å låne penger for å spekulere i verdipapirer.

Terra ror og ror om dagen. De innser at de har gjort en elendig jobb som rådgivere, hvis ikke hadde de ikke stilt opp med 70 millioner kroner i garantier til kommunene som er rammet. Men det er ikke nok. Kommunene kan tape hundrevis av millioner. Går de ut nå, vil tapet beløpe seg til rundt 300 millioner.

Mediene skriver i dag at Terra har droppet å ta med advarslene om risiko når de har oversatt prospektet fra Citigroup til norsk. Det er alvorlig. Enten er de skurker eller så har de ikke skjønt hva slags produkt de selger, sier førsteamanuensis Steen Koekebakker ved Universitetet i Agder til VG i dag. Å kun ta med solsiden, gevinstmulighetene, ikke risikoen i et prospekt står til stryk i rådgivereksamen.

Kredittilsynet skal nå gå Terra kritisk etter i sømmene. I verste fall har Terra begått økonomisk kriminalitet. I beste fall har de drevet elendig rådgivning. For hver dag som går, ødelegger de sitt omdømme. Folk med penger som skal investeres, bør holde seg borte fra Terra. Det er den måten en kan vise selskapet at den slags rådgivning de har bedrevet i denne saken, er uakseptabel.

Terra kan komme seg ut av krisen ved å bla opp flere millioner og gjøre det klart for alle at når man gjør feil, så rydder man opp etter seg. Det er ikke snakk om at Terra skal dekke alt det kommunene har tapt eller står i fare for å tape. Kommunene har gjort en elendig investering og må selvsagt ta et smertelig tap. Terra må komme opp med mer enn 70 millioner. Om kommunene bør gå ut nå og ta et tap som svir, eller om de skal være med på ferden videre å tape mindre elle tape mer, eller kanskje tjene penger, se det er ikke godt å vite. Det er fryktelig vanskelig å komme seg ut av ei hengemyr en har hoppet langt uti med begge beina.

Powered by Labrador CMS