Samfunn

En angivelig rakett på himmelen over Damaskus i Syria da USA, Storbritannia og Frankrike angrep angivelige kjemiske fabrikker i området 14. april. Tysklands utenriksminister mener man må unngå mer bruk av militær makt fra vestlig side i Syria.

Tyskland vil ha diplomatisk løsning i Syria

Tysklands utenriksminister vil ikke bruke militær makt for å løse krisen i Syria. Han mener USA fortsatt spiller en avgjørende rolle, men stoler ikke helt på Donald Trump.

Publisert Sist oppdatert

I et intervju med Der Spiegel sier Tysklands ferske utenriksminister, sosialdemokraten Heiko Maas, at konflikten i Syria kun kan løses med politiske virkemidler.

– Jeg er ingen pasifist. Med bakgrunn i Tysklands spesielle historie har jeg trukket slutninger om at vi alltid må gjøre alt vi kan for å hindre bevæpnede konflikter – men at det dessverre kan oppstå situasjoner der aller siste utvei er å måtte bruke militære midler, sier den ferske utenriksministeren Heiko Maas til Der Spiegel.

Det internasjonale fellesskapet kan ikke akseptere at FNs viktigste organ blir gjort handlingslamme

Vill unngå militærmakt i Syria

Tysklands ferske utenriksminister Heiko Maas. Foto AFP PHOTO / JOHN THYS

SPIEGEL: I Syria har Vesten i årevis stått overfor spørsmålet om militær innsats kan rettferdiggjøres. Hva er din holdning?

Maas: Det vi har opplevd i Syria de siste syv årene er forferdelig. Det har gjentakende blitt brukt kjemiske våpen og krigen har resultert i enorme lidelser for uskyldige mennesker. Det er også uholdbart at politikken ikke har vært i stand til å finne en løsning på denne konflikten. Kun på den måten kan det bli langvarig fred. Bruken av kjemiske våpen i Syria må opphøre, og kan ikke forbli uten konsekvenser. Det handler om noen av de grusomste masseødeleggelsesvåpnene som finnes. De har vært internasjonalt bannlyst i flere tiår. Jeg var tidlig ute og støttet det franske initiativet om å utrede de tilfellene der kjemiske våpen ble brukt, og stille de som står bak ansvarlige.

SPIEGEL: Hvem er farligst for verdensfreden – Trump eller Putin?

Maas: Verbal eskalasjon hjelper aldri. Like tydelig er det at russiske veto ved flere anledninger har blokkert avstemninger om resolusjoner i FNs sikkerhetsråd. Det internasjonale fellesskapet kan ikke akseptere at FNs viktigste organ blir gjort handlingslammet.

SPIEGEL: Hvor stor er sjansen for at krigen i Syria eskalerer til en verdensomspennende militær konflikt?

Maas: Til tross for de mange verbale angrepene – så langt vil det ikke gå. Nå som før må det aller viktigste målet være å finne en politisk løsning på konflikten.

SPIEGEL: Hvordan passer det med din kunngjøring da du tiltrådte som utenriksminister om at Tyskland burde ta mer ansvar?

Maas: Å ta mer ansvar betyr ikke at man må delta i en militær krig. Ved et besøk i New York viste jeg til at vi er FNs nest største finansielle bidragsyter. Vi engasjerer oss i en rekke fredsbevarende operasjoner. Vi legger tyngdepunktet vårt på humanitære og sivile oppgaver, men vi dukker heller ikke unna militært ansvar. Bare denne uken forlenget kabinettet to tyske militære mandater.

SPIEGEL: Det høres ut som den gamle arbeidsfordelingen: Tyskland betaler og tar seg av det humanitære, men når det blir alvorlig eller moralsk vanskelig må amerikanerne eller de andre allierte ta seg av det?

Maas: Nei. Jeg er ikke enig i anklagene om at vi ikke påtar oss vanskelige oppgaver. Vi vet også alt for godt hvordan det føles når tyske soldater blir drept i utlandet.

USA og Trump

SPIEGEL: I fjor sa Merkel at man «til en viss grad ikke kan stole på USA lengre». Er du enig i det?

Maas: USA kommer ikke til å innta den samme rollen under Donald Trump som de har gjort tidligere. Det er en realitet vi må hanskes med. For dem som driver politikk under mottoet «America first» står ikke internasjonale forpliktelser i første rekke. Vi må sammen med andre gjøre oss tanker om hvordan USAs tilbaketrekning kan kompenseres, og hvordan vi skal fordele de nye oppgavene. Den største utfordringen for den tyske utenrikspolitikken er å beholde den multilaterale verdensordenen: De Forente Nasjoner, EU og Nato.

SPIEGEL: USA er i videre betydning altså ikke til å stole på lenger fordi Trump er uberegnelig?

Maas: For meg er pålitelighet en av de viktigste politiske egenskapene, spesielt i utenrikspolitikken. Med det forblir vi – tross alt – henvist til det transatlantiske forholdet. Det blir ikke lettere når man hver dag blir konfrontert med overraskende tweets.

SPIEGEL: Ser du fortsatt på USA som et land som representerer vestlige verdier?

Maas: Ja. Heldigvis består det transatlantiske forholdet av langt mer enn 280-twittertegn. For oss er det helt tydelig: Vi trenger USA. De store internasjonale utfordringene kan vi bare overkomme i fellesskap. Det finnes ingen land utenfor Europa vi har så tette menneskelige bånd til. Dette båndet vil vi beholde og pleie.

© 2018 Der Spiegel or Spiegel Online.Distributed by New York Times Syndicate.Oversatt fra tysk av Håkon Benedikt Harnes.

SPIEGEL+DP

Som en del av Dagens Perspektivs europadekning publiserer vi etter avtale jevnlig stoff fra det tyske magasinet Der Spiegel.


Powered by Labrador CMS