Samfunn

Öffingen i Tyskland

Verden vil trenge energi tilsvarende ett Kina og India ekstra i 2040

Publisert Sist oppdatert

Natt til i dag la det internasjonale energibyrået IEA frem sin World Energy Outlook 2017. Hovedkonklusjonen er at verdens energibehov vil være 30 prosent større i 2040 enn i dag. Det tilsvarer ett Kina og India i ekstra energikonsum.

IEA har i en årrekke blitt kritisert for å undervurdere veksten i fornybar energiproduksjon. I årets utgave peker de på fire store trender, blant annet den raske kostnadsreduksjonen for fornybare energikilder.

1) Fornybar energi blir stadig billigere og mer konkurransedyktig

2) Energisystemene blir stadig mer elektrifiserte

3) Kina beveger seg bort fra industri og over til en mer tjenestebasert økonomi med renere energiforbruk

4) Skiferolje og skifergass er fortsatt overraskende konkurransedyktig

Grønn fremtid

IEA mener India vil står for den største veksten i etterspørselen frem mot 2040. Mens Indias behov vil øke med en milliard oljeekvivalenter (en måleenhet for energiforbruk), skal Kina øke sitt energikonsum med om lag 790 millioner oljeekvivalenter. I Europa spås en nedgang på 200 millioner oljeekvivalenter.

IEA mener både kull og olje må fortsette å spille en viktig rolle i å dekke dette behovet, selv om disse fossile energikildene gradvis fases ut på bekostning av gass og fornybare kilder.

Og fremtiden til fornybare kilder vil bli grønn, tror byrået. To av tre nye kraftverkinvesteringer vil være i fornybare kilder frem mot 2040.

Den raske utviklingen i Kina og India vil bidra til å gjøre solkraft til den største ikke-fossile energikilden i løpet av de neste 23 årene. Og i EU vil fornybare kilder bli den ledende energikilden i denne perioden.

Foto Figuren viser hvordan IEA ser for seg veksten i energibehov fremover. Kilde: IEA.

Et av scenarioene IEA tar for seg innebærer at de globale temperaturstigningen holdes under to grader celsius i tråd med målet fra Parisavtalen. Selv når dette målet skal nås, mener IEA at olje og gass står for 48 prosent av verdens energibehov i 2040.

– Rapporten understreker nok en gang at olje og gass må dekke en betydelig del av verdens energibehov i 2040. Spørsmålet for Norge er om vi ønsker å produsere og levere denne oljen og gassen, eller om vi skal overlate dette til andre land. Det siste vil bety tapte inntekter som får stor betydning for norsk økonomi, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Viktigere rolle for gass

Årets World Energy Outlook vier særlig stor oppmerksomhet til naturgass. IEAs analyser viser at forbruket av naturgass vi øke frem til 2040. Rapporten peker på naturgass som avgjørende for å fase ut kull. For Norge er særlig Europas forbruk viktig. Norsk gass dekker ca. 25 prosent av EU gassforbruk. Når land i Europa produserer mindre gass selv, trenger EU all den gassen Norge kan levere.

– EU har gjentatte ganger uttalt at de trenger norsk gass for å nå klimamål og ivareta stabil og sikker energiforsyning, sier Schjøtt-Pedersen.

Powered by Labrador CMS