Samfunn

Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne, Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet og Sunniva Holmås Eidsvoll fra Sosialistisk Venstreparti under pressekonferansen om byrådsforhandlingene i Oslo.

– Verdens grønneste politiske erklæring

Byrådet i Oslo dropper kjøtt og veiutbygging, men satser på rekommunalisering og på å få flere i jobb.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er den grønneste politiske plattformen som er presentert i noen by, noe sted, noen sinne, sa en svært fornøyd Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne presenterte den nye byrådsplattformen i Oslo tirdag formiddag.

Det var etter at byrådsledere Raymond Johansen hadde erklært at «alle de store utfordringene Oslo og verden står overfor må møtes via arbeidslivet».

«Arbeid for hele Oslo»

– Derfor innfører vi det mest ambesiøse planen for å få flere i arbeid som noe byråd har satt i gang i Oslo, sa Johansen. Tre av 10 Oslo-borgere står i dag utenfor arbeidslivet eller utdanning. Det skal programmet «Arbeid for hele Oslo» gjøre noe med.

I byrådserklæreingen heter det at Arbeid for hele Oslo-prosjektet «skal bidra til at flere får relevant arbeidserfaring og kompetanse, og skal gjennomføres i partnerskap med næringslivet». Mer konkretet betyr det flere tilrettelagte arbeidsplasser i Oslo for personer med rusutfordringer, utviklingshemmede eller for dem som er arbeidsledig som følge av psykiske lidelser.

Byrådet vil i tillegg

 • Etablere en ungdomsgaranti som skal sikre unge under 24 år tilbud om jobb, utdanning eller opplæring.

 • Gjennomgå og utvikle bruken av lønnstilskudd slik at flere kommer i jobb.

 • Ha som mål å sørge for 4000 sommerjobber for unge, i samarbeid med bydelene og lokalt næringsliv.

 • Etablere et senter for jobbveiledning i Oslo.

 • Utvide ordningen med hurtigspor i NAV til alle bydeler.

 • Utvide prosjektet «Koding og arbeid» til flere bydeler.

 • Bygge ut kvalifiseringstilbudet for voksne innvandrere, etter modell fra voksenopplæringen på Helsfyr.

 • Søke staten om å få ansvaret for kontantstøtten for å bruke midlene på aktive tiltak, for eksempel integreringsstøtte.

– Vi går også inn for at alle stillinger i kommunene i hovedsak skal lyses ut som hele og faste stillinger. Alle deltidsansatte skal få tilbud om en heltidssamtale, sa Raymond Johansen.

Du kan lese hele byrådserklæringen her.

Dette er den grønneste politiske plattformen som er presentert i noen by, noe sted, noen sinne,

Rekommunalisering

I tillegg til satsing på å få flere i jobb var Raymond Johansen opptatt av eldreomsorgen i hovedstaden.

– I 2040 vil det være dobbelt så mange 80-åringer i Oslo enn i dag. Derfor skal vi åpne ett nytt sykehjemsrom hver dag de neste fire årene, sa byrådslederen.

– Og innen 2023 skal alle sykehjemmene i Oslo være drevet av kommunen eller av ideelle aktører.

At kampen mot private innen omsorgstjenestene fortsetter var tydelig. SVs Sunniva Holmås Eidsvoll kunne fortelle at byrådet vil bli kvitt de kommersielle aktørene også innen barnevern.

Lan Marie Berg fra MDG kunne videre fortelle at byrådet vil kutte prisene på enkeltbilletter på buss og T-bane med 20 prosent – fra 36 kroner til 29 kroner. Det blir ikke prisøkning på månedskort.

– Vi sier også nei til store motorveier som E18 og E6, fordi det vil øke trafikken og utslippene, sa Berg under pressekonferansen.

Det er ennå uvisst hvordan det endelige byrådet blir. I forrige periode hadde Ap fem byråder, MDG to og SV én. Det er ventet at det blir endringer, ettersom styrkeforholdet mellom partiene forandret seg i valget. Mens Ap tapte 12 prosentpoeng, styrket både MDG og SV seg betraktelig.

Forhandlingene om posisjoner er ennå ikke helt ferdige, og sannsynligvis ikke være i boks før tidligst onsdag. Vi vet at Raymond Johansen fortsetter som byrådsleder og at SVs Marianne Borgen fortsetter som ordfører.

Dette vil det nye byrådet med Oslo

Her er noen av hovedpunktene fra plattformen for byrådssamarbeid mellom Ap, MDG og SV.

 • Kjernetid i barnehagen: Det gjennomføres forsøk med gratis kjernetid i barnehagen for alle ettåringer i sju bydeler. Videre opptrapping til hele Oslo skal vurderes etter at forsøket er evaluert.

 • Aktivitetsskole for alle: Alle elever får gratis aktivitetsskole på 1., 2. og 3. trinn. Mer samarbeid med idrett, kultur og frivillighet.

 • Skolemat: Byrådet vil starte innføringen av et sunt og kjøttfritt skolemåltid i Osloskolen.

 • Ungdomsgaranti: Alle unge i Oslo under 24 år skal være sikret jobb, utdanning eller opplæring, blant annet gjennom nye jobbprogrammer, sommerjobber og tilrettelagte arbeidsplasser for ungdom.

 • Billigere kollektivtransport: Prisen på enkeltbilletter kuttes med 20 prosent. Familierabatten utvides til hele uken utenom rushtid. Den planlagte prisøkningen for Ruter-billetter i 2020 avlyses.

 • Flere kollektivavganger: Det blir flere tusen nye ukentlige avganger med buss, trikk og T-bane, særlig i ytre by. Det skal være fem- og timinutters frekvens på de viktigste rutene i indre og ytre by i rushtiden.

 • Klimafond: 300 millioner kroner settes av til kommunens klimafond for å støtte folk som vil reise klimavennlig til jobb, bytte ut bilen, eller bedrifter som kjøper elvaresykkel.

 • Flere sykkelveier: Fremskynde sykkelplanen slik at 100 kilometer ny eller oppgradert sykkelvei bygges innen 2023.

 • Profittfri velferd: Alle Oslos sykehjem skal være drevet av kommunen eller ideelle innen 2023, og bruken av kommersielle selskaper i barnevernet skal fases ut.

 • Nye veier til egen bolig: Utrede nytt kommunalt boligselskap som skal bygge rimeligere boliger, slik at det blir lettere å komme seg inn på boligmarkedet.

(NTB)

Powered by Labrador CMS