norsk industri

Vi trenger mer enn et kompetanseløft

Når industrien står klar for å levere miljøvennlige, bærekraftige løsninger, må det offentlige bidra til å skape et marked for dette, skriver Cathrine Pia Lund.

Publisert Sist oppdatert

Cathrine Pia Lund er adm.dir. i Svanemerket

SYNSPUNKT: I Dagens Perspektiv 22. februar følger adm.dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen opp Riksrevisjonens tydelige konklusjon i sin siste rapport: Det offentlige bruker ikke innkjøpsmakten sin til å etterspørre grønne og bærekraftige produkter, stikk i strid med myndighetenes egne klima- og miljøpolitiske målsetninger.

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for over 600 milliarder kroner i året. Ifølge Riksrevisjonen står anskaffelsene for ca. 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk. Dessverre går få av innkjøpsmilliardene til bærekraftige løsninger.

Målet til myndighetene er at offentlige anskaffelser skal være motoren i det grønne skiftet. Når det stilles ambisiøse klimakrav i innkjøp, må bedriftene finne nye, bærekraftige løsninger. Det som er grønt vil vinne frem når bærekraft vektes i anskaffelsene. Slik kan vi drive innovasjonen vi trenger til det grønne skiftet.

Problemet er, ifølge Riksrevisjonen, at det offentlige ikke bruker innkjøpsmakten sin i tilstrekkelig grad i dag.

Manglende miljøkompetanse er blant de største barrierene for å få offentlige innkjøp over på grønne alternativer. Regelverket er omfattende og nye krav kommer stadig til. Det er sannsynligvis grunnen til at både stat, kommuner og fylkeskommunen opplever nedgang i kompetanse på klima og miljø (DFØ Modenhetsundersøkelsen fra 2018 og 2020).

Fylkeskommunene påpeker at manglende miljøkompetanse er den største barrieren for å lykkes med grønne anskaffelser. Og bare halvparten av statlige virksomheter sier de har rutiner for å vurdere miljøbelastning i forkant av en anskaffelse.

I sin kronikk tar Lier-Hansen til orde for et stort kompetanseløft på alle nivåer som en av flere løsninger for å få det offentlige til å etterspørre flere bærekraftige løsninger. Lier-Hansen peker blant annet på innkjøp i regi av statsforvaltningen, hvor regjeringen har direkte styringsmyndighet, som en lavt hengende frukt.

Vi er enige med Lier-Hansen om at det bør satses på klimakompetanse. Samtidig vil vi legge til at det ikke er realistisk at alle landets 356 kommuner skal etablere egne klimabyråkratier med eksperter som vurderer klimapåvirkningen av alle anskaffelser. Det vil kreve både mye tid og ressurser. Nøkkelen til grønn omstilling ligger derfor i forenkling og standardisering.

Vår rolle som myndighetenes offisielle miljømerke er nettopp å gjøre det enklere å velge bærekraftige og miljøvennlige produkter og tjenester. Om offentlige innkjøpere krever Svanemerket eller tilsvarende miljømerker, er de garantert at anskaffelsen møter de strengeste kravene til miljø- og klimapåvirkning som vi har i Norge. Det betyr at både store og små kommuner kan stille ambisiøse klimakrav, uten at de er eksperter selv.

Det er utarbeidet gode veiledere for miljøkrav i offentlige anskaffelser, og det finnes innkjøpsnettverk for aktører som ønsker å få fart på det grønne skiftet. Dette må bli gjort kjent og tatt i bruk av alle offentlige aktører.

Norsk næringsliv og industri blant de beste på omstilling. Bedrifter som Lier-Hansen representerer, står klare for å levere på ambisiøse klimakrav. Da kan ikke det offentlige henge etter.

Powered by Labrador CMS