Ville du hatt en leder som ikke gir deg nødvendig støtte når du blir forelder, blir syk eller går av med pensjon? spør Nina Riibe.

Ville du hatt deg selv som leder?

Det er et rimelig spørsmål å stille seg selv innimellom, skriver Nina Riibe.

Publisert Sist oppdatert

Nina Riibe er adm.dir. i Econa

SYNSPUNKT: Ansatte vil gjerne se på deg som karrierepartner, coach og motivator, ikke bare som en sjef. For å komme dit bør du først ha de riktige betingelsene på plass.

Forrige gang jeg skrev i Dagens Perspektiv var om hva du som leder bør gjøre for å tiltrekke og beholde riktig kompetanse. Denne gang vil jeg snakke om betydningen av å ha kontroll på hva du tilbyr og hvordan du kan bruke det i konkurransen om kompetansen.

Er du ikke tydelig om rettigheter og betingelser på arbeidsplassen, kan det fort føre til ubehagelige overraskelser. Det har seg nemlig slik at langt fra alle er klar over sine økonomiske betingelser i livets ulike faser.

Fra Econas lønnsundersøkelse går det frem at en av fire ikke vet hva de får i lønn om de blir syke eller får barn. Ser vi på de under 30 år er kunnskapen enda mer mangelfull, her svarer halvparten at de ikke vet om de har full lønn under foreldrepermisjon. Det står med andre ord skralt til med våre kunnskaper om hva som venter oss økonomisk. De som derimot har full kontroll, har bedre muligheter til å ta kvalifiserte valg.

Den ansatte har et eget ansvar for å holde seg informert om betingelsene. Dette er et spørsmål som hyppigere kommer på bordet i samtaler om ansettelse. Det kan gå på betingelser ved overtid, permisjoner, sykefravær, arbeidstid og pensjon. Når halvparten av de unge er uvitende, er det ikke rart de får seg en overraskelse den dagen de lykkelig forteller lederen sin om at de skal bli foreldre.

Som leder har du et ansvar for å være tydelig og åpen med den ansatte om hva som tilbys på arbeidsplassen. Første bud er å sette seg inn i betingelsene og vurdere om tilbudet er godt nok. Er det ikke det, blir det fort noe som kan skurre for den ansatte. En akseptabel lønn, konkurransedyktige betingelser ved foreldrepermisjon, sykdom og pensjon, er ting som bare må på plass før man kan rette søkelys mot karriereutvikling og mål om å nå den indre motivasjonen. Mer ansvar og utfordrende arbeidsoppgaver er viktig for å beholde medarbeiderne.

Oppleves man derimot som kjip på betingelser, vil det bli mer krevende å oppnå oppslutning om å gå den ekstra mila og bli en verdifull medarbeider.

I disse tider er det fort gjort å bli fristet til å søke seg bedre muligheter hos konkurrenten.

Kvinner taper 10 millioner

Når store spørsmål skal tas i løpet av et liv veier økonomiske konsekvenser tungt. Ett av spørsmålene er når foreldrepermisjonen skal fordeles mellom mor og far, noe som kan vise seg å gi langsiktige ringvirkninger på økonomien og karrieren.

Farten i kvinners karriere får en kraftig brems når de går ut i permisjon, ifølge Econas lønnsundersøkelse. Dette skyldes at bremsene er på i perioden de er i foreldrepermisjon, samtidig som karrieren skyter fart for den som ikke er i permisjon, som oftest far. Foreldre møter grønne og røde lys der den ene veien går mot høyere lønn og mer ansvar, mens den andre veien går mot stagnering. Econas tall viser at kvinner taper 10 millioner på å få barn. Som leder kan du gjøre ditt for å motvirke dette, ved å tilby kontakt under foreldrepermisjonen. Spør om den som er i permisjon ønsker å delta på enkelte møter (gjerne på Teams). Tilby sertifiseringer eller kurs, som kan tas på fleksible tider. Eller bli enige om at begge parter holder døra åpen for kontakt slik at den som er i permisjon ikke kommer tilbake til tomt bord og blanke ark. Dette er selvsagt ikke et krav, men heller et tilbud som kan lønne seg i det lange løp.

Alltid klar for hogg

Arbeidslivet er heldigvis mye mer åpent enn bare noen tiår tilbake. 360 graders vurdering gjelder både deg som leder og den ansatte. Som leder blir du vurdert hver eneste dag, du står klar for hogg. Ville du hatt en leder som ikke gir deg nødvendig støtte når du blir forelder, blir syk eller går av med pensjon. Ledere som ikke har dette på plass, vil fort tape konkurransen om de beste arbeidstakerne.

Det holder ikke å være kjip, eller holde seg til det absolutte minimum. Bruk betingelsene i kampen om de gode hodene. Hvis ikke blir det fort bråbrems.

Powered by Labrador CMS