Samfunn

ALLEREDE STORT: St. Olavs hospital HF er allerede et av Norges største helseforetak og er en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag. Nå kan det bli enda større.

Vurderer å slå sammen helseforetak i Trøndelag

Det kan gå mot sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital i Trondheim. Helse Midt-Norge har bestemt at de skal utrede fordeler og ulemper ved en slik løsning.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for den mulige sammenslåingen er regionreformen, som har ført til at Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag nå er blitt én fylkeskommune.

Det nasjonale styret er nå orientert om at administrasjonen forbereder prosjektet, og vil i desember bli presentert for den å konkrete planen for utredningen, skriver Helse Midt-Norge i en pressemelding.

– Vi har sagt at dette ville være naturlig å se nærmere på når regionreformen var gjennomført, uttaler administrerende direktør i Helse Midt-Norge Stig Slørdahl i meldingen.

Prosjektet skal blant annet vurdere om det samlede tjenestetilbudet kan bli bedre ved å slå sammen de to helseforetakene.

Fakta på bordet

– Det vil bli lagt til grunn at sykehusstrukturen videreføres med blant annet akuttsykehus i Namsos og Levanger, og at vi skal sikre et godt desentralisert tilbud i hele regionen, sier Slørdahl.

Før Helse Midt-Norge skal gjøre seg opp en mening om en sammenslåing er hensiktsmessig, understrekes det at fakta skal på bordet. Planen er å starte arbeidet på nyåret, før en rapport skal sendes ut på høring høsten 2020.

Til slutt er det foretaksmøtet i Helse Midt-Norge som eventuelt vedtar en sammenslåing.

Høyres stortingspolitiker Elin Agdestein mener at dersom dette skjer, må den nye administrasjonen i et nytt Helse Trøndelag legges til norddelen av fylket.

– Jeg er kritisk til at alt siger til Trondheim, og vil jobbe aktivt for å motvirke det, sier Agdestein til Namdalsavisa.

Ha med Møre og Romsdal

Slørdahl understreker at det er viktig med åpenhet i prosessen.

– Det blir viktig med informasjon og involvering av både ansatte i helseforetakene, brukerrepresentanter, våre samarbeidspartnere og representanter fra kommuner og fylkeskommunen både på utredningsgrunnlag, premisser og fakta, sier han i meldingen.

I prosjektarbeidet blir det også viktig å sikre medvirkning fra Møre og Romsdal.

– En fusjon vil ha betydning for både lokalsykehus, universitetsfunksjon og hvordan vi utvikler samhandling mellom aktørene i helsetjenesten og regionale funksjoner, sier Slørdahl.

Powered by Labrador CMS