Annonse
Tirsdag avgjør EU-domstolen om bare Irland kan håndheve personvernforordningen GDPR overfor selskaper som Facebook, eller om personvernmyndighetene i de øvrige 26 EU-landene også kan gå til sak mot selskapet.  Foto: Wilfredo Lee / AP / NTB      

EU-domstolen avgjør hvem som kan saksøke Facebook

Det belgiske rettsvesenet har bedt domstolen om en avklaring etter at Belgias datatilsyn gikk til sak mot Facebook. De vil begrense selskapets mulighet til å spore og samle inn informasjon om belgiske borgere.

Facebook mener at kun datatilsynet i Irland, der Facebook har lagt sin europeiske virksomhet, kan gå til sak om forhold som gjelder flytting av innsamlede data på tvers av grensene.

Generaladvokat Michal Bobek skrev i januar en betraktning der han konkluderer med at landet der selskapet har sin base, har generell adgang til å gå til sak om mulige regelbrudd.

– Andre nasjonale personvernmyndigheter har likevel anledning til å gå til sak i sine respektive land der personvernforordningen GDPR spesifikt tillater det. Den førende personvernmyndigheten kan ikke anses å være den eneste som kan håndheve GDPR i situasjoner der data flyttes over grensene, skrev Bobek.

Generaladvokatenes betraktninger er ikke bindende, men følges vanligvis opp når domstolen kommer med sin avgjørelse.

Dersom retten legger seg på samme linje som Bobek, kan det åpne for flere søksmål mot Facebook og andre teknologiselskaper.

Annonse
Annonse