Annonse
Sir Robert Watson er leder for Det internasjonale naturpanelet som består av mer enn 400 forskere fra 50 ulike land.  Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP
Navn i uken
Sir Robert Watson

Brysom brite refser oss igjen

Rapporten fra Det internasjonale naturpanelet (IPBES) er dyster lesing.

«Tapet i artsmangfold er minst like alvorlig for planeten som klimaendringene» sa Naturpanelets leder, sir Robert Watson med tyngde, da rapporten ble lansert i Paris.  

Det er ikke første gangen den 71 år gamle, adlede, skotske professoren refser verdenssamfunnet.

Han har tidligere vært leder for FNs klimapanel, og i den jobben ertet han på seg hele oljeindustrien og mang en politisk maktperson.

Det gikk så langt at daværende president i USA George W. Bush sørget for å bytte ut Watson som leder av FNs klimapanel.  Watson ble leder for FNs klimapanel i 1997. Han hevdet med styrke at klimaendringene var menneskeskapte og at vår avhengighet av fossilt drivstoff og oppvarming var hovedårsaken.

Mektige menn ble nervøse da den skjegget skotske forskeren fikk stadig mer gehør verden over.

Det anerkjente magasinet New Scientist skriver at ledelsen i Exxon Mobile innstendig den amerikanske presidenten om å fjerne Watson fra klimapanelet så raskt som mulig. Og Bush var lydhør for lobbyistene. I april 2002 ble Robert Watson byttet ut som leder i FNs klimapanel med Rajendra Pachauri, som fortsatt sitter i den jobben.

Men Robert Watson lot seg ikke kneble av den grunn. Han fortsatte sitt arbeid mot forurensing og natur- og miljøødeleggelser. Og i februar 2016, ble han valgt som leder i Det internasjonale naturpanelet (IPBES).

De som trodde de var kvitt ham på den internasjonale arenaen i 2002, fikk altså tro om igjen

Og nå snakker han atter i store bokstaver.  

«Vårt grenseløse forbruk, vår tankeløse avhengighet av fossilt brensel og vår ødeleggende utnyttelse av naturen, er blitt en alvorlig trussel for vår framtid», sier Watson.

Og det er ikke bare prat han farer med. Han slår i bordet med en rapport som 400 forskere fra 50 land har utarbeidet, og som er godkjent av myndighetene i 130 land.

Tapet av naturmangfold akselererer, og flere arter er truet av utryddelse nå enn på noe annet tidspunkt i menneskets historie, ifølge rapporten.

Faktorene som har hatt størst påvirkning på utviklingen globalt har i rangert rekkefølge vært: Endringer i arealbruk og bruk av havene, høsting, klimaendringer, forurensning og spredning av fremmede arter.

Robert Watson vet hva han snakker om. Hele sitt yrkesliv har han viet til miljø og klima-forskning. Han tok doktorgrad i kjemi ved London universitet i 1973. Watson har til og med vært ansatt ved den miljøpolitiske avdelinga i Det hvite hus (det er en stund siden…) og ved NASA. Han har selvfølgelig også vært vitenskapelig rådgiver for den britiske regjeringen. Og selv om mange sikkert synes han er en plageånd, så har britene tatt ham til sine hjerter.

I dronningens nyttårsliste i 2012 ble Robert Watson utnevnt til Knight Bachelor. Han ble med andre ord adlet, og fikk rett til å bruke tiltaleformen sir foran navnet sitt.

De som trodde de var kvitt ham på den internasjonale arenaen i 2002, fikk altså tro om igjen.

Sir Robert Watson hadde mer å si – og han kan få sagt det.

Annonse
Annonse