Annonse
Skoleelever streiker for klimaet utenfor Stortinget i mars.  Foto: Tom Hansen / NTB scanpix    

Kongsberg kommune erkjenner klimatisk nødsituasjon

I vedtaket, som kom etter interpellasjon fra to representanter i henholdsvis MDG og SV, står det at kommunestyret i Kongsberg «erkjenner at verden er i en klimatisk nødsituasjon», og at kommunen har «satt klare mål i kommuneplanen mot 2030», skriver Laagendalsposten.

I vedtaket heter det videre at de vil «gi et målbart bidrag til Norges arbeid for å nå klimamål som uttrykt i klimaforliket», samt «nøye følge opp utviklingen gjennom kommunens årlige klimaregnskap og eventuelt foreslå nye tiltak dersom nødvendig».

I mai erklærte Storbritannia og Irland klimakrise, og tilsvarende erklæringer har kommet i Sveits og Canada. I Norge har det vært underskriftskampanjer for å få Stortinget og lokale myndigheter til å gjøre det samme.

I juni erklærte også Hedmark fylkeskommune klimakrise, men Kongsberg kommune nøyer seg altså med å kalle det en nødsituasjon.

Annonse
Annonse