Annonse
Skattedirektør Hans Christian Holte Foto: Skattedirektoratet

Norges skattedirektør leder OECD-toppmøte om skatt

Skattedirektør Hans Christian Holte leder OECDs nettverk av skattedirektører. 26. – 28. mars 2019 møtes de ulike landene til toppmøte i Chile. Holte oppfordrer til internasjonalt samarbeid og felles løsninger.

– Mitt hovedbudskap i Chile er at vi må bevare troen på det internasjonale samarbeidet om felles regler og forståelse av disse. Vi må bruke kreftene i internasjonalt samarbeid på å skape et forutsigbart internasjonalt skattesystem for næringsliv og stater, ved å redusere og fjerne smutthull, uklarheter og risiko for dobbeltbeskatning, sier Hans Christian Holte, skattedirektør og leder for OECDs skatteforum, FTA.

Hva skal diskuteres i OECDs skattenettverk?

På møtet i Santiago, Chile, skal landene og skattedirektørene gjøre opp status på arbeidsprogrammer, diskutere utfordringer og nye felles tiltak. Viktige temaer på agendaen er internasjonal beskatning, digital økonomi, delingsøkonomi, deling og bruk av data og skattebistand.

– Vi må finne gode felles løsninger for skattelgging i forbindelse med digitaliseringen av økonomien, effektivisere utvekslingen av informasjon mellom skatteadministrasjoner, og bidra til åpenhet. Som skattedirektører skal vi ikke utvikle politikken, men finne de gode praktiske løsninger, sier Holte. Samtidig er jeg som skattedirektør i Norge opptatt av å peke på endringsbehov slik at faglige diskusjoner og politiske veivalg og beslutninger kan tas på et bredt og godt fundert grunnlag.

– Norge har kommet langt i å utvikle løsninger som sikrer god kvalitet på data, i forbindelse med informasjonsutveksling og deling av data. I Chile vil Norge dele både kunnskap, eksempler og erfaring med andre skatteadministrasjoner, sier Holte. Det er det første toppmøtet i OECD-nettverket siden Norge overtok ledelsen i styret på forrige møte i Oslo, september 2017.

OECDs skattenettverk FTA OECDs nettverk av skattedirektører kalles Forum on Tax Administration (FTA) og ble stiftet i 2002. FTA samler de øverste ledere fra skatteadministrasjoner i 53 land, inkludert alle OECD-land og alle G20-land. FTA skal identifisere, diskutere og påvirke relevante skattetrender og utvikle nye idéer som kan forsterke de ulike skatteadministrasjonene. Det er FTA-toppmøte hvert halvannet år. Les mer om FTA

 

Annonse
Annonse