Annonse
– Det er første gang oljefondet er på over ni tusen milliarder kroner, sier nestleder Trond Grande i oljefondet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix    

Ny rekord i oljefondet tross uro i økonomien

– Det er første gang oljefondet er på over ni tusen milliarder kroner, sier nestleder Trond Grande i oljefondet.

Avkastningen på aksjeinvesteringene var på 3 prosent, investeringene i eiendom ga en avkastning på 0,8 prosent og avkastningen på obligasjoner endte på 3,1 prosent. Oljefondets samlede avkastning ble 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen.

Uro

– Uro knyttet til global handel og økonomisk vekst dempet aksjeavkastningen i begynnelsen av kvartalet, mens utsikter til en mer ekspansiv pengepolitikk i utviklede markeder bidro til oppgangen mot slutten av kvartalet, sier nestlederen.

Oljefondets renteinvesteringer, eller investeringer i obligasjoner, ga en positiv avkastning i andre kvartal. Grande forklarer at dette skyldes fallende renter.

– Vi har nå over 600 milliarder kroner i rentepapirer med negativ rente. Det utgjør en firedel av vår renteportefølje og er på linje med markedene, sier han.

Nye kroner

I andre kvartal ble oljefondet tilført 6 milliarder kroner fra Finansdepartementet, og dette er ferske oljekroner. Kursen på kronen har styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av andre kvartal. Derfor er fondets verdi redusert med 38 milliarder kroner.

Statens Pensjonsfond utlandet investerer og forvalter inntektene Norge har fra olje og gass i Nordsjøen.

Det meste av fondet er investert i aksjer i forskjellige selskaper verden over. En annen del er investert i obligasjoner, som er lån til forskjellige stater og institusjoner, og den siste delen er investert i eiendommer.

Annonse
Annonse